นคม.ที่ 10.1.3 อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ออกตอบโต้ค้นหาผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรีย

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ( CIS มาตรการ 1-3-7 ) นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายชาตรี ราศีบุษย์ หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.1 จังหวัดอุบลราชธานี อนุมัติให้หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.1.3 จังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย ออกปฏิบัติงานตอบโต้โรคไข้มาลาเรีย ตามมาตรการ 1-3-7 ในพื้นที่ หมู่ 4 ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทั้งสอบสวนโรคหาแหล่งแพร่เชื้อ เจาะโลหิตให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 54 ราย ( รอผลการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ ) แจกมุ้งให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 54 หลัง และมูลนิธิรักษ์ไทยให้สุขศึกษาการป้องกันตัวจากโรคไข้มาลาเรียแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ หมู่ 4 ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ  

สุดยอด! สคร.10 อุบล คว้ารางวัลชนะเลิศ English Oral Presentation งานวิชาการป้องกันควบคุมโรคอีสาน

เมื่อวันที่ 2 พย. 2560 นส.วิริยา ลิมปิทีปราการ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10 อุบลราชธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานทางวิชาการด้วยวาจาภาษาอังกฤษ (English Oral Presentation) ห้อง English Room เรื่อง รูปแบบการป้องกันการติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับซ้ำในชุมชนนำร่องในพื้นเขตบริการสุขภาพที่ 10 อุบลราชธานี “Model of Prevention of Recurrent Liver Fluke Infection in Pilot Communities in the Public Health Service Region 10th Ubon Ratchathani ” ในงานสัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สคร. 7,8,9,10) ปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 21) ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา ขอแสดงความยินดีด้วย    

ผอ. สคร.10 ฮีโร่ ช่วยเหลือผู้ป่วยสำลักอาหาร

เมื่อวันที่ 1 พย. 2560 นพ. ดนัย เจียรกูล ผอ. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี ได้ช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้เข้าประชุมจากโรงพยาบาลราษีไศล ที่มานำเสนอผลงานวิชาการป้องกันควบคุมโรคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ โรงแรมสีมาธานี มีอาการสำลักอาหารอย่างรุนแรง  ขณะนี้ได้นำตัวส่ง รพ.มหาราช นครราชสีมา ขณะนี้อาการพ้นขีดอันตรายแล้ว  

ผอ.สคร.10 พร้อมเจ้าหน้าที่ถ่ายรูปที่ระลึกหน้าพระเมรุมาศจำลอง จ.อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 นพ.ดนัย เจียรกูล ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10 อุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ร่วมกันถ่ายรูปที่ระลึกหน้าพระเมรุมาศจำลอง จ.อุบลราชธานี เนื่องในโอกาสซ้อมใหญ่พีธีถวายดอกไม้จันทน์แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เพื่อร่วมกันแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ผอ. สคร.10 ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์จิตอาสา งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.๙

นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ประจำจุดหน่วยแพทย์จิตอาสา ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช พระเมรุมาศจำลอง จ.อุบลราชธานี

งานกฐิน อธิบดี นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย ที่วัดสามัคยาราม อำเภอสีชมพู ขอนแก่น

“ผูกข้อต่อแขน” ผูกแน่นแฟ้น จากแม่ใหญ่เฒ่า ให้พร งานกฐินอธิบดี นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย ที่วัดสามัคยาราม อำเภอสีชมพู ขอนแก่น

ผอ.สคร.10 เยี่ยมอาการป่วยนางอาวรณ์ ราษีบุษย์ มารดานายชาตรี ราษีบุษย์

 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560  นพ.ดนัย เจียรกูล ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10 อุบลราชธานี มอบกระเช้าผลไม้เยี่ยมอาการป่วยนางอาวรณ์ ราษีบุษย์ มารดา หัวหน้าชาตรี ราษีบุษย์ หัวหน้ากลุ่มควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ที่หกล้มกระดูกหัก ที่อำเภอเขมราฐ อุบลราชธานี และตรวจเยี่ยมศูนย์เด็ก “ขนิษฐาเนอรสเชอรรี่” แนะนำส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและสร้างสระว่ายน้ำเพื่อป้องกันแก้ปัญหาเด็กจมน้ำ ฯลฯ เป็นผู้นำองค์กร นักบริหาร ประสานสิบทิศกับเครือข่าย จิตกร้าวแกร่ง ห่วงใยลูกน้องและครอบครัว คิดถึงคนอื่น แบบนี้ลูกน้องรักตายเลยครับ ภาพ ข่าว : วันชัย สีหะวงษ์

งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 2560 “วันวานร่วมฟันฝ่า วันข้างหน้าร้อยใจผูกพัน”

สคร.10 อุบล จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 2560 “วันวานร่วมฟันฝ่า วันข้างหน้าร้อยใจผูกพัน”

นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรม คร. ตรวจเยี่ยมจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

วันที่ 14 กันยายน 60 นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ให้เกียรติตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี รวมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  โดยมี นพ.ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี นายณัฐกฤตย์ เสงี่ยมศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้

คู่มือการกำจัดยุงลายโดยใช้เครื่องพ่นหมอกควันอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

คู่มือการกำจัดยุงลายโดยใช้เครื่องพ่นหมอกควันอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ดาวน์โหลด << คลิก >>

1 2 3 4