สคร.10 อุบลฯ รณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน

สคร.10 อุบลฯ รณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน สี่แยกข่าวอีสานใต้15-06-61 15 มิ.ย. 61 นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.10) เปิดรณรงค์โรคไข้เลือดออก ที่อำเภอเมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก มีความรู้ความเข้าใจ และพฤติกรรมในการป้องกันไข้เลือดออกที่ถูกต้อง โดยกิจกรรมประกอบด้วย ขบวนเดินรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก การสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การพ่นสารเคมีควบคุมยุงพาหะ บู๊ทนำเสนอองค์ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก การจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อให้ผู้เข้าชมนิทรรศการรณรงค์ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องและเผยแพร่ต่อได้อย่างถูกต้อง ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่กว่า 1,000 คน

ครูเตรียมรับมือโรคมือเท้าปากระบาดช่วงเปิดเทอม เด็กป่วยแล้วกว่า 500 คน

ครูพี่เลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี กำลัง สอนวิธีล้างมืออย่างถูกต้องให้กับเด็ก ที่เข้าเรียนกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนเข้าไปล้างทำความสะอาดมือ ในช่วงเช้าและสายในช่วงที่มาเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปาก ซึ่งมักพบการระบาด เมื่อมีเด็กมาอยู่รวมกันจำนวนมาก ในช่วงของการเปิดภาคเรียนใหม่ และกำลังเข้าสู่ฤดูฝนในแต่ละปี นอกจากนี้ครูพี่เลี้ยง ยังนำอุปกรณ์การสอนและของเล่นที่เด็กต้องหยิบจับสัมผัสมาล้างทำความสะอาด เพื่อฆ่าเชื้อโรคมือเท้าปากไม่ให้สามารถเข้ามาระบาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้ด้วย ขณะที่นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึงสถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ว่า เป็นโรคพบระบาดมากในฤดูฝน เด็กจะมีอาการไข้ต่ำอ่อนเพลีย ต่อมา 1-2 วัน เด็กจะตุ่มแดงที่ลิ้น เหงือก กระพุ้งแก้ม และมีตุ่มหรือผื่นบริเวณฝ่ามือ นิ้วมือ ฝ่าเท้า และอาจพบที่ก้นด้วย ปกติโรค มือ เท้า ปากจะไม่มีอาการรุนแรง อาการจะทุเลา และหายเป็นปกติภายใน 7-10 วัน แต่หากได้รับเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 หรือ อีวี 71 (EV 71) อาจทำให้เสียชีวิตได้ ดังนั้น […]

ผู้ว่าฯยโสธร สั่งตั้งศูนย์สู้โรคพิษสุนัขบ้า หลังพบผู้สงสัยเสียชีวิต 1 ราย

นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวถึงสถานการณ์ล่าสุดของการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า พบหัวสัตว์ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้า รวม 54 ตัวอย่าง ที่อำเภอกุดชุม 15 ตัวอย่าง เมือง 23 ตัวอย่าง ไทยเจริญ 4 ตัวอย่าง ป่าติ้ว 5 ตัวอย่าง คำเขื่อนแก้ว 2 ตัวอย่าง ทรายมูล 4 ตัวอย่าง และเลิงนกทา 1 ตัวอย่าง มีผู้เสียชีวิต ด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 1 ราย เป็นเพศหญิง อายุ 67 ปี อาศัยอยู่ที่ หมู่ 6 ตำบลดงเจริญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดนสุนัขตนเองข่วนที่มือ ไม่ไปรับวัคซีน ผลการตรวจเนื้อเยื่อทางห้องปฏิบัติการพบว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า อ่านรายละเอียด ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร

สคร.10 อุบลฯ สร้างกระแสในการลด ละ เลิกบริโภคปลาดิบ

สคร.10 อุบลฯ ร่วมกับ สสจ.อุบลฯ รณรงค์สร้างกระแสในการ ลด ละ เลิกบริโภคปลาดิบ ณ บ้านธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ที่มาข่าว : เช้านี้ที่อีสานใต้ สถานีโทรทัศน์ NBT อุบลราชธานี

สคร.10 อุบลฯ สร้างกระแสในการ ลด ละ เลิกบริโภคปลาดิบ

สคร.10 อุบลฯ ร่วมกับ สสจ.อุบลฯ รณรงค์สร้างกระแสในการ ลด ละ เลิกบริโภคปลาดิบ ณ บ้านธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ที่มาข่าว : สี่แยกข่าวอีสานใต้ สถานีโทรทัศน์ NBT อุบลราชธานี

เตือนสภาพอากาศร้อนจัดเสี่ยงเกิดโรคลมแดด

  สภาพอากาศที่ร้อนจัดในหลายจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี หรือ สคร.10 แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคลมแดด หรือ ฮีทสโตรก และเตรียมการช่วยเหลือผู้ป่วยเมื่อมีอาการ หลังพบผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรังเสียชีวิต ที่มาข่าว : ThaiPBSESAN #ThaiPBS

สคร.10 ร่วมกับเทศบาลนครอุบลฯ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเทศบาลนครอุบลฯ ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงอื่นๆ ภายในชุมชน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมให้ความรู้แก่ผู้เลี้ยงสุนัข ที่มาข่าว : สี่แยกข่าวอีสานใต้ สถานีโทรทัศน์ NBT อุบลราชธานี

สคร.10 อุบลฯ สัมมนาวิชาการด้านระบาดวิทยา เมืองคู่ขนาน

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี สัมมนาวิชาการด้านระบาดวิทยาระดับเขต และเมืองคู่ขนาน (Twin city) ไทย-ลาว,ไทย-กัมพูชา” พร้อมรับมือกับโรคระบาดและภัยคุกคามสุขภาพอย่างยั่งยืน ที่มาข่าว : วีเคเบิลทีวีอุบล ข่าวสารท้องถิ่น

อุบลฯ เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมวิชาการยุติวัณโรคแห่งชาติ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 10 ขับเคลื่อนการดำเนินงานและประสานความร่วมมือด้านวัณโรค ใน 5 จังหวัด เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบงานป้องกันควบคุมวัณโรคระดับจังหวัด ระดับอำเภอ พร้อมตั้งเป้าค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง เพิ่มอัตราการค้นพบ และเพิ่มอัตราการรักษาสำเร็จในผู้ป่วยรายใหม่ให้ได้ ร้อยละ 90 ภายในปี 2561 นี้ ที่มาข่าว : เช้านี้ที่อีสานใต้ สถานีโทรทัศน์ NBT อุบลราชธานี

1 2 3 5