**เผยแพร่** งบทดลอง สคร.10 อุบลราชธานี ประจำเดือน กันยายน 2564

ตามหนังสือที่ สธ 0427/1567 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 งบทดลองจากระบบ GFMIS สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน กันยายน 2564 เปิดดูเอกสาร งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564  คลิกที่นี่ 

นคม.ที่ 10.1.3 อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ออกตอบโต้ค้นหาผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรีย

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ( CIS มาตรการ 1-3-7 ) นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายชาตรี ราศีบุษย์ หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.1 จังหวัดอุบลราชธานี อนุมัติให้หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.1.3 จังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย ออกปฏิบัติงานตอบโต้โรคไข้มาลาเรีย ตามมาตรการ 1-3-7 ในพื้นที่ หมู่ 4 ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทั้งสอบสวนโรคหาแหล่งแพร่เชื้อ เจาะโลหิตให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 54 ราย ( รอผลการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ ) แจกมุ้งให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 54 หลัง และมูลนิธิรักษ์ไทยให้สุขศึกษาการป้องกันตัวจากโรคไข้มาลาเรียแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ หมู่ 4 ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ  

**เผยแพร่**งบทดลอง สคร.10 อุบลราชธานี ประจำเดือน กันยายน 2563

ตามหนังสือที่ สธ 0427/1680 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563  งบทดลองจากระบบ GFMIS สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน กันยายน 2563 เปิดดูเอกสาร งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 คลิกที่นี่ เปิดดูเอกสาร  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  คลิกที่นี่

**เผยแพร่** รายละเอียดประกอบรายการบัญชี ของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เผยแพร่รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562 ประกอบด้วยรายการบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลฯ เปิดดูเอกสาร คลิกที่นี่

**เผยแพร่**งบทดลอง สคร.10 อุบลราชธานี ประจำเดือน กันยายน 2562

ตามหนังสือที่ สธ 0427/608 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562  งบทดลองจากระบบ GFMIS สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี  ประจำเดือน กันยายน 2562 เปิดดูเอกสาร  คลิกที่นี่ 20191029_031433

**เผยแพร่** งบทดลอง สคร.10 อุบลราชธานี ประจำเดือน กันยายน 2561

ตามหนังสือที่ สธ 0459/1559 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 งบทดลองจากระบบ GFMIS สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน กันยายน 2561 เปิดดูเอกสาร คลิกที่นี่  

**เผยแพร่** งบทดลอง สคร.10 อุบลราชธานี ประจำเดือน มีนาคม 2561

ตามหนังสือที่ สธ 0459/563 ลงวันที่ 5 เมษายน 2561 งบทดลองจากระบบ GFMIS สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน มีนาคม 2561 เปิดดูเอกสาร คลิกที่นี่  

1 2 3 4