**เผยแพร่**งบทดลอง สคร.10 อุบลราชธานี ประจำเดือน กันยายน 2563

ตามหนังสือที่ สธ 0427/1680 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563  งบทดลองจากระบบ GFMIS สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน กันยายน 2563 เปิดดูเอกสาร งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 คลิกที่นี่ เปิดดูเอกสาร  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  คลิกที่นี่

**เผยแพร่** รายละเอียดประกอบรายการบัญชี ของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เผยแพร่รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562 ประกอบด้วยรายการบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลฯ เปิดดูเอกสาร คลิกที่นี่

**เผยแพร่**งบทดลอง สคร.10 อุบลราชธานี ประจำเดือน กันยายน 2562

ตามหนังสือที่ สธ 0427/608 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562  งบทดลองจากระบบ GFMIS สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี  ประจำเดือน กันยายน 2562 เปิดดูเอกสาร  คลิกที่นี่ 20191029_031433

**เผยแพร่** งบทดลอง สคร.10 อุบลราชธานี ประจำเดือน กันยายน 2561

ตามหนังสือที่ สธ 0459/1559 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 งบทดลองจากระบบ GFMIS สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน กันยายน 2561 เปิดดูเอกสาร คลิกที่นี่  

**เผยแพร่** งบทดลอง สคร.10 อุบลราชธานี ประจำเดือน มีนาคม 2561

ตามหนังสือที่ สธ 0459/563 ลงวันที่ 5 เมษายน 2561 งบทดลองจากระบบ GFMIS สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน มีนาคม 2561 เปิดดูเอกสาร คลิกที่นี่  

1 2 3 4