ผู้ตรวจราชกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่10 เยี่ยมด่านฯช่องสะงำ

วันที่ 11 มีนาคม 2564 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 อุบลราชธานี พร้อมด้วยนายแพทย์พรศักดิ์ อยู่เจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคและนางเกศรา แสนศิริทวีสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10 อุบลฯและคณะ ได้มาตรวจเยี่ยม ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 ได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ด่านพรมแดนช่องสะงำ ประกอบด้วย ด่านศุลกากร/ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษ/หน่วยเฉพาะกิจที่ 3/นปพท.1/กองร้อย อส.อ.ภูสิงห์/กองร้อยทหารพราน 2601และด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศช่องสะงำ โดยมีนายธีระ สุวรรณพงษ์ นายด่านศุลกากร เป็นผู้ตัวกล่าวต้อนรับ จากการสรุปข้อมูลการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 ที่ด่านพรมแดนช่องสะงำโดยนายอัฑฒสุภัค ผฉกรรจ์ศิลป์ หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศฯ พบว่า ด่านฯมีระบบเฝ้าระวังและคัดกรองโรค ตามกรอบกฎหมาย พรบ.โรคติดต่อ 2558 และประกาศของ ศบค.โดยมีการขับเคลื่อนในรูปแบบของคณะทำงานช่องทาง และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ท่านผู้ตรวจได้เล็งเห็นจุดแข็งในเรื่องประเด็นการพัฒนาการค้าชายแดนสืบเนื่องจากพรมแดนช่องสะงำมีพื้นที่ Safe Zone คือบริเวณตลาดเมืองใหม่ที่ห่างไกลจากชุมชนของไทยและสามารถพัฒนาเป็นศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศอันจะเป็นแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยต่อไปได้.

ผอ.สคร.10 อุบลฯ คุมเข้ม ด่านช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี ป้องกันโควิด -19

วันนี้ 3 ธันวาคม 2563 นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่ด่านช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี เพื่อตรวจเยี่ยม กำกับการเพิ่มความเข้มงวดมาตรการแนวปฏิบัติ การป้องกันโรคโควิด 19ในกลุ่มผู้ขับขี่และโดยสารรถบรรทุกขนส่งสินค้า ตามแนวชายแดน ไทย-ลาว พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแกนนำชุมชน ในการเฝ้าตรวจ/เฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ให้มีมาตรการสังเกตและกำกับดูแลบุคคลที่กลับมาจากต่างประเทศหรือพื้นที่เสี่ยงเข้ามาในพื้นที่ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ในกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในชุมชนช่องเม็ก ให้ความสำคัญในการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า การล้างมือบ่อยๆ และการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่น เพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 2564

ผอ.สคร.10 เผย เอดส์อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา “Walk Together” เนื่องในวัน เอดส์โลก 1 ธันวาคม 2563

วันนี้ 1 ธ.ค. 63 นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี กล่าวว่า วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันเอดส์โลก (World AIDS Day) ในปี 2563 ได้กำหนดประเด็นสารรณรงค์ “Walk Together เอดส์อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา” เพราะทุกคนมีบทบาทสำคัญและมีส่วนร่วมในการก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อลดการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวีและเพศภาวะ โดยสร้างความตระหนักและความเข้าใจอย่างถูกต้องว่า เอดส์เป็นเรื่องธรรมดา ไม่ใช่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่น่ารังเกียจและน่ากลัว และไม่ได้ติดต่อกันได้ง่ายๆ ผู้มีเชื้อเอชไอวี มีสิทธิ เสรีภาพ ในการดำรงชีวิต ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคม นายแพทย์ดนัย กล่าวต่ออีกว่า ข้อมูลการสำรวจการตีตราและเลือกปฏิบัติ ในเขตสุขภาพที่ 10 พบ การเคยมีประสบการณ์ถูกเลือกปฏิบัติระหว่างการรับบริการสุขภาพเนื่องจากเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ร้อยละ7.98(ในปี 2562) ลดลงจาก ร้อยละ14.37 (ในปี 2560) และการเลือกปฏิบัติระหว่างการให้บริการผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ในช่วง 12 […]

วินาทีรับเสด็จในหลวง-พระราชินี แบบใกล้ชิดที่สุดในชีวิต

วันนี้ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์ เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และทีมเจ้าหน้าที่ ได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ที่เสด็จพระราชดําเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดหนองป่าพง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยแพทย์พระราชทาน ที่ จ.อุบลฯ ข่าวในพระราชสำนัก วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

วันนี้ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์ เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และทีมเจ้าหน้าที่ ได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ที่เสด็จพระราชดําเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดหนองป่าพง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวในพระราชสำนัก Sat เสาร์ 31 ตุลาคม 2563

วันนี้ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์ เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และทีมเจ้าหน้าที่ ได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ที่เสด็จพระราชดําเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดหนองป่าพง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ผอ.สคร.10 อุบลฯ ตรวจคุมเข้มระบบคัดกรองด่านในพื้นที่

วันที่ 31 มกราคม 2563 นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสะพานมิตรภาพไทย – ลาว 2 /ด่านท่าเทียบเรือมุกดาหาร เพื่อกำชับระบบตรวจคัดกรองผู้เดินทาง การสื่อสารความเสี่ยง การประสานงานระหว่างหน่วยงาน การส่งต่อ เมื่อมีผู้ป่วย/สงสัย และความพร้อมกำลังคน ที่จะมาคัดกรองที่ด่านฯ รวมทั้งให้ขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่จุดคัดกรองโรคปอดอักเสบจากเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่ด่านฯทั้ง 2 แห่ง

ผอ.สคร.10 อุบลฯ ร่วมต้อนรับคณะนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมอุทกภัยอุบลฯ ครั้งที่ 3

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี กรมควบคุมโรค ร่วมต้อนรับคณะนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมมอบเวชภัณฑ์ น้ำยาทำความสะอาดพื้นพื้นฟูหลังน้ำท่วม วันนี้ (11 ตุลาคม 2562) นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ   นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 และคณะผู้บริหารเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10  ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี เป็นครั้งที่ 3  ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ และวัดท่ากกแห่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

1 2 3 15