สคร.10 อุบลฯ รณรงค์ Sex รอบคอบ ตอบ OK เนื่องในวันแห่งความรัก

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดกิจกรรม Sex รอบคอบ ตอบ OK เนื่องในวันแห่งความรัก วันนี้ 14 ก.พ. 62 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวศิริวรรณ ชุมนุม รองผู้อำนวยการสำนักงานฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Sex รอบคอบ ตอบ OK เนื่องในวันวาเลนไทน์14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร หรือมีเพศสัมพันธ์โดยขาดการป้องกันตนเอง ส่งผลให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พร้อม นำไปสู่การทำแท้ง และยังเป็นสาเหตุให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดต่าง ๆ รวมถึงโรคเอดส์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ศักดิ์ดา บุญยืด รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการเดินรณรงค์ กิจกรรมให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้อง การแสดงจากนักศึกษา […]

สคร.10 อุบลฯ นำเครือข่าย 5 จังหวัดดูงาน CCTV

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ. อุบลราชธานี นำเครือข่าย 5 จังหวัดร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบการจัดตั้งศุนย์เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ผ่านกล้อง CCTVในระบบ Situation เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พื้นที่เขตเมือง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี  ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

สคร.10 อุบลฯ เตือน อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย เสี่ยงป่วย ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี เตือน อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเสี่ยงป่วย ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ แนะประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัวหรือภาวะเสี่ยง มีอาการสงสัยรีบพบแพทย์ทันที นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.10) กล่าวว่า ในช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องในบางพื้นที่ ทำให้ประชาชนอาจเจ็บป่วยได้ง่าย เนื่องจากร่างกายปรับตัวไม่ทัน ส่วนในบางพื้นที่ที่ยังมีฝนตก โรคที่ต้องระมัดระวังคือ โรคที่มาจากยุงลาย โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก สำหรับคำแนะนำในการป้องกันโรค คือการทายากันยุง นอนในมุ้ง กำจัดยุงตัวเต็มวัยด้วยสเปรย์ ไม้ช็อตไฟฟ้า ที่สำคัญต้องร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในภาชนะที่มีน้ำขัง โดยขอให้ยึดหลัก “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” คือ 1.เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง 2.เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ 3.เก็บน้ำ ภาชนะใส่น้ำต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่  ทั้งนี้จะสามารถป้องกัน        ได้ 3 โรคในคราวเดียวกัน คือ 1.โรคไข้เลือดออก 2.โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 3.โรคไข้ปวดข้อยุงลาย […]

สคร.10 อุบลฯ ประชุมเครือข่ายการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เขต 10

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี ประชุมเครือข่ายการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ประกอบด้วย อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร เพื่อให้ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพและนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดี วันนี้ 7 ม.ค. 2562  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี  โดยมี นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธาน และนพ.ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี กล่าวรายงานการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สื่อสารเป้าหมาย ผลลัพธ์ มาตรการสำคัญในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สู่การบรรลุเป้าหมายการลดโรคและภัยสุขภาพที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่ รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสำเร็จของการดำเนินงานระหว่างเครือข่าย  สำหรับการประชุมเครือข่ายการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในครั้งนี้ ได้ยึดหลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มาร่วมทำความเข้าใจ ความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ […]

สคร.10 อุบลฯ เตือน โรคหัดระบาด ในหลายพื้นที่ภาคอีสาน

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี แจ้งเตือนสถานการณ์โรคหัด พบผู้ป่วยกว่า 177 ราย ใน 5 จว.ภาคอีสาน และมีแนวโน้มผู้ป่วยสูงขึ้นในช่วงฤดูหนาวนี้ นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.10) เปิดเผยว่า จากการเฝ้าระวังสถานการณ์ของโรคหัดในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัดภาคอีสาน ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 27 พ.ย. 61 พบผู้ป่วย ทั้งสิ้น 177 ราย กระจายอยู่ทุกจังหวัด และมีแนวโน้มผู้ป่วยสูงขึ้นในช่วงฤดูหนาวนี้ นายแพทย์ดนัย กล่าวอีกว่า โรคหัดเป็นโรคไข้ออกผื่นที่มักพบได้ในทุกช่วงวัย โดยเชื้อไวรัสหัดสามารถติดต่อและแพร่กระจายได้ง่ายผ่านเสมหะ น้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วย และละอองอากาศ เชื้อจะเข้าสู่ร่างกายโดยการไอ จาม และพูดคุยในระยะใกล้ชิด ผู้ป่วยโรคหัดจะมีเชื้อไวรัสหัด อาศัยอยู่ ในลำคอ ซึ่งสามารถแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้ 1-2 วัน ก่อนเริ่มมีผื่นขึ้น […]

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมคณะศึกษาดูงาน ระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูง (เขื่องในโมเดล)

วันนี้ 4 ธันวาคม 2561 ณ โรงพยาบาลเขื่องใน จ.อุบลราชธานี นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ (รองอธิบดีกรมควบคุมโรค) นายแพทย์ดนัย เจียรกูล (ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี) พร้อมด้วยคณะนิเทศงานกรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ศึกษาดูงานระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูง “เขื่องในโมเดล” เป็นการรักษาคนไข้เบาหวานที่ รพ.สต. ใกล้บ้านโดยทีมสหวิชาชีพจาก รพ เขื่องในและทีมจาก รพ.สต. เน้นการให้สุขศึกษารายกลุ่มตามค่าระดับน้ำตาลในเลือด3กลุ่ม ห้องเรียนสีแดง/สีเหลือง/สีเขียว ดำเนินการมากว่าทศวรรษ ผลการรักษาสามารถคุมระดับน้ำตาลได้ดี(Good control)เกือบ 50% “เขื่องในโมเดล”เน้นการสร้างเสริมสุขภาพในคลินิกเบาหวาน ผู้ป่วยได้รับความรู้ด้านสร้างเสริมสุขภาพทุก Visit ตามหลัก Chronic care model

สคร.10 อุบลฯ ชี้ เอดส์ป้องกันได้

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี ชี้ เอดส์ป้องกันได้ด้วยการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี ถือเป็นวันเอดส์โลก(World AIDS Day) เป็นวาระสำคัญที่ทุกประเทศทั่วโลกร่วมกันรณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเอดส์และการติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งการติดเอชไอวี นับว่าเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญ และส่งผล กระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของทุกประเทศทั่วโลก นพ.ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.10) เปิดเผยว่า จากรายงานของโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ(UNAIDS) พบว่า ในปี 2559 มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลก 36.9 ล้านคน เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ถึง 1.8 ล้านคน ส่วนสถานการณ์ผู้ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา ในปี 2558 พบว่า มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,759 คน และมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีสะสมทั้งหมด 1,526,028 คน ซึ่งกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อเอชไอวีมากที่สุดคือกลุ่มชายรักชาย รองลงมาคือกลุ่มใช้สารเสพติด และกลุ่มขายบริการทางเพศ จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไป ป้องกันตนเองด้วยการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ในทุกช่องทาง ทั้งชายรักชาย หญิงรักหญิง และชายรักหญิง เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ […]

ประชุม เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 นพ.ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีกำหหนดการเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเยี่ยมและติดตามงานโครงการพระราชดำริ ในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน/ศูนย์การเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนในจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 29 – 30 มกราคม 2562 โดยมี พญ.ทิพา ไกรลาศ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10, ศูนย์อนามัยที่ 10 และศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 เข้าร่วมประชุมเพื่อบูรณาการแผนและเตรียมการรับเสด็จ ณ ห้องประชุมโกเมน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

สคร.10 อุบลฯ ชี้ ครอบครัวเป็นส่วนสำคัญในการรักษาเบาหวาน

นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.10) กล่าวว่า สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ ได้กำหนดให้ วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันเบาหวานโลก (World diabetes day) และกำหนดประเด็นสารรณรงค์ในปี 2561  คือ “The Family and Diabetes : เพราะครอบครัวเป็นส่วนสำคัญในการรักษาเบาหวาน” เนื่องจากโรคเบาหวานมีความเกี่ยวข้องกับครอบครัวเป็นอย่างมาก สมาชิกในครอบครัวต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการช่วยให้สมาชิกในครอบครัวที่เป็นโรคเบาหวานดูแลตนเองได้ดีขึ้น และการปรับเปลี่ยนวิธีชีวิตของคนในครอบครัว ทำให้เกิดผลดีทั้งผู้ป่วยและสมาชิกคนอื่นในครอบครัว โดยปัจจัยหลักที่ทำให้ป่วยเป็นโรคเบาหวานนอกเหนือจากเรื่องของพันธุกรรมแล้ว คือพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ได้แก่ รับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว อาหารที่มีความหวานจากน้ำตาล การรับประทานข้าวขาวในปริมาณที่มากเกินไป ซึ่งทำให้เสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น และหากผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ จะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนกับอวัยวะส่วนต่าง ที่สำคัญได้แก่ โรคเบาหวานเข้าจอประสาทตา เป็นสาเหตุที่สำคัญของการสูญเสียการมองเห็น โรคไตวายเรื้อรัง ภาวะแทรกซ้อนทางเท้า อุบัติการณ์การเกิดแผลเท้าเบาหวาน ภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดหัวใจ ทั้งนี้ การสร้างเสริมสุขภาพไม่ให้น้ำหนักตัวมากเกิน ดำรงชีวิตด้วยหลัก “3 อ. 2 ส.” ได้แก่ อ.แรก – […]

ผอ.สคร.10 ร่วมกิจกรรม หมอชวนวิ่ง

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๕.๐๐ น. นพ.ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม โครงการ “หมอชวนวิ่ง” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปีแพทย์สภา ที่ด่านช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน และสร้างกระแสให้ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญ ในการดูแลสุขภาพ ด้วยการวิ่งออกกำลังกายที่ถูกวิธี  

1 2 3 11