สคร.10 อุบลฯ เตือนชาวนา ระวังป่วยโรคไข้ฉี่หนู และโรคเนื้อเน่า

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี เตือนเกษตรกรชาวนา มีความเสี่ยงป่วยโรคไข้ฉี่หนู และโรคเนื้อเน่า เนื่องจากต้องเดินลุยน้ำในแปลงนาที่มักจะมีน้ำขังเฉอะแฉะเป็นเวลานาน เสี่ยงต่อการติดเชื้อ แนะหากมีอาการ ผิวหนังบวมแดงร้อน มีไข้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะปวดน่องหรือโคนขา ขอให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว วันนี้ (7 สิงหาคม 2562) นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี กล่าวว่า ขณะนี้ เข้าสู่ฤดูการทำนา เกษตรกรที่ต้องเดินลุยน้ำในแปลงนาที่มีน้ำขังเฉอะแฉะ อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคต่างๆ จากบาดแผลที่เท้า หรือขาได้ง่าย โดยเฉพาะเลปโตสไปโรสิสหรือโรคไข้ฉี่หนู และโรคเนื้อเน่า ที่กำลังเป็นข่าวในขณะนี้ นายแพทย์ดนัย กล่าวต่ออีกว่า โรคไข้ฉี่หนู เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน โดยเชื้อจะอยู่ในฉี่ของสัตว์ โดยเฉพาะหนูซึ่งเป็นพาหะนำโรคหลัก ทั้งหนูนา หนูป่า หนูบ้าน หนูท่อ รวมทั้งสัตว์อื่นๆ เช่น โค กระบือ แพะ แกะ สุนัข สุกร เชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายโดยไชเข้าทางผิวหนังตามรอยแผล รอยขีดข่วน เยื่อบุของตา จมูก […]

สคร.10 อุบลฯ บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2562 นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  28 กรกฎาคม 2562 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT จังหวัดอุบลราชธานี

สคร.10 อุบลฯ เชิญชวนประชาชนตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี สามารถรู้ผลได้ในวันเดียว

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี เชิญชวนประชาชนร่วมตรวจหาเชื้อเอชไอวี สามารถรู้ผลได้ในวันเดียว ได้ฟรี ปีละ 2 ครั้ง ทุกโรงพยาบาลที่ให้บริการภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วันนี้ (1 กรกฎาคม 2562) นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี เปิดเผยว่า  จากการคาดประมาณผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ในประเทศไทย โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Spectrum-AEM คาดว่าในปี 2561 ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ประมาณ 6,400 คน (เฉลี่ยวันละ 17 คน) ผู้เสียชีวิตเนื่องมาจากเอดส์ 18,000 คน (เฉลี่ยวันละ 49 คน) และมีผู้ติดเชื้อที่มีชีวิตอยู่ประมาณ 480,000 คน ซึ่งข้อมูลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในปีเดียวกัน พบว่ามีผู้ติดเชื้อที่มีชีวิตอยู่ได้รับการวินิจฉัย หรือรู้สถานะว่าตนเองติดเชื้อแล้ว 451,384 คน ดังนั้นคาดว่ามีผู้ติดเชื้อเอชไอวีอีกประมาณ 28,000 คน ที่ยังไม่รู้สถานะการติดเชื้อ และยังไม่ได้รับการรักษา ที่สำคัญคือสามารถส่งถ่ายเชื้อไปสู่ผู้อื่นได้โดยไม่รู้ตัว เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนเข้าถึงบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี สามารถรู้ผลได้ในวันเดียว ซึ่งจะช่วยให้ผู้ติดเชื้อที่ยังไม่รู้ตัวได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเร็วขึ้น […]

สคร.10 อุบลฯ รณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน

วันนี้ 14 มิถุนายน 2562 ณ บ้านตาโอง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สาธารณสุขอำเภอน้ำขุ่น โรงพยาบาลน้ำขุ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ จัดกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แนวคิด “End Dengue : Starts With Me” หยุดไข้เลือดออก เริ่มต้นที่ตัวเรา เพื่อสร้างความตระหนักและปลุกกระแสให้ประชาชนในพื้นที่ทุกคนตื่นตัว ตระหนักถึงความสำคัญของสถานการณ์โรคไข้เลือดออกที่เกิดขึ้น โดยการช่วยกันสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านของตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ได้แก่ 1.เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบ เป็นที่เกาะพักของยุงลาย 2. เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน โดยทำต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้ง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 3.เก็บน้ำ สำรวจภาชนะใส่น้ำ (น้ำดื่ม และน้ำใช้) ต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันยุงลายวางไข่ หรือปล่อยปลากินลูกน้ำ […]

สคร.10 อุบลฯ คว้ารางวัล เรื่องเล่าคุณธรรม กรมควบคุมโรค

เมื่อวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายแพทย์ดนัย เจียรกูล  ผู้อำนวยการฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายจริยธรรม กรมควบคุมโรค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคได้รับการพัฒนางานด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่องและก้าวสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้ส่งผลงานและบุคลากรเข้าร่วมประกวด และนางสาววัชราภรณ์ วงศ์คูณ    ได้รับรางวัลชนะเลิศ เรื่องเล่าคุณธรรม กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2562 และนายสมาน มิควัตร ได้รับรางวัลชมเชยบุคลากรดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ประเภทลูกจ้าง ขอขอบพระคุณนายแพทย์ดนัย เจียรกูล ที่ริเริ่มนำนโยบาย 5 ส มาใช้ในหน่วยงาน ทำให้ สคร.10 อุบลฯได้ รวมพลังจิตอาสา จากการพัฒนางาน 5 ส.ในองค์กร เกิดการพัฒนาสังคมคุณธรรม เทิดไท้องค์ราชัน ตามแนวทางจริยธรรมของกรมควบคุมโรค

สคร.10 อุบลฯ วอน ปชช.กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี วอน ปชช.ทุกคนช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลาย พาหะโรคไข้เลือดออก พร้อมแนะจัดเก็บขยะในชุมชน เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์  ป้องกันโรคไข้เลือดออก นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี เปิดเผยว่า จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.– 14 พ.ค. 62 ประเทศไทยพบผู้ป่วย 20,733 ราย เสียชีวิต 25 ราย (ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 5-14 ปี รองลงมาได้แก่ 15 -34 ปี และแรกเกิด ถึง 4 ปี ตามลำดับ) ส่วนในพื้นที่ 5 จังหวัด เขตสุขภาพที่ 10 ได้แก่ (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร) มีรายงานผู้ป่วย 1,720 ราย […]

สคร.10 อุบลฯ รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ

วันนี้ 17 พฤษภาคม 2562 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอ คปสอ.ยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ กิจกรรมควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวโดยวิธีผ่าตัดทำหมัน นอกจากนี้มีการอบรม ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า และปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัด ข่วน ต้องรีบล้างแผลด้วยน้ำสบู่และน้ำสะอาด ใส่ยาฆ่าเชื้อ กักขังสัตว์เพื่อสังเกตอาการ และหาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนตามกำหนด โดยมีนายสุพร ธีรโรจน์ชาลี นายอำเภอยางชุมน้อย เป็นประธานในพิธี

สคร.10 อุบลฯ ร่วมกับ ทุกภาคส่วนเดินหน้าเร่งกำจัดมาลาเรียให้หมดจากมุกดาหารภายในปี 2564

วันที่ 14 พ.ค. 62 ที่เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เทศบาลตำบลดงเย็น รณรงค์ป้องกันโรคมาลาเรีย เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือน และเสริมสร้างพลังที่เข้มแข็ง ให้การกำจัดโรคมาลาเรียให้หมดไปจากพื้นที่ตำบลดงเย็น ภายในปี พ.ศ.2564 โดยมี นายอุทิน จันทะโสม นายกเทศมนตรีเทศบาล ตำบลดงเย็น เป็นประธานในการจัดงานดังกล่าว กิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้ด้านโรคมาลาเรีย การเจาะเลือดหาผู้ป่วย การชุบมุ้งด้วยสารเคมี สาธิตการพ่นสารเคมีกำจัดยุง โดยวิทยากรจากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.2 จ.มุกดาหาร โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่เทศบาลดงเย็น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนที่สนใจในพื้นที่ ร่วมงานจำนวนมาก

สคร.10 รณรงค์กำจัดไข้มาลาเรีย เริ่มต้นที่ตัวเรา เพื่อสู่เป้ามาลาเรียเป็น “0” จ.ยโสธร

13 พฤษภาคม 2562 : ประชาชน อสม.ผู้นำชุมชน นักเรียน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอเลิงนกทาเทศบาลตำบลศรีแก้ว ฯลฯ ร่วมรณรงค์กำจัดไข้มาลาเรีย ตามคำขวัญวันมาลาเรียโลก “Zero malaria starts with me” เริ่มต้นที่ตัวเรา เพื่อสู่เป้าหมายมาลาเรียเป็น “0” โดยมี นายแพทย์บัญชา สรรพโส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ที่ตำบลศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ซึ่งเป็นพื้นที่แหล่งแพร่เชื้อแหล่งเดียวของจังหวัดเมื่อปี2560 ในปี2563 ยโสธรมีเป้าหมายปลอดไข้มาลาเรียทั้งจังหวัด ในการรณรงค์มีจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ แก่ผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อไข้มาลาเรียเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้มาลาเรีย ให้กับประชาชน โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.2 จ.มุกดาหาร

สคร.10 จัดสัมมนาวิชาการด้านระบาดวิทยาระดับเขต และเมืองคู่ขนานไทย – ลาว, ไทย – กัมพูชา (Twin city)

30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.10) จัดการสัมมนาวิชาการด้านระบาดวิทยาระดับเขต และเมืองคู่ขนานไทย-ลาว, ไทย-กัมพูชา (Twin City) ครั้งที่ 5 โดยมี นายแพทย์พรศักดิ์ อยู่เจริญ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการสัมมนา และนายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการ สคร.10 อุบลราชธานี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรจากเขตสุขภาพที่ 10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ผู้แทนจากเมืองคู่ขนาดชายแดนไทย-ลาว-กัมพูชา ประกอบด้วยผู้แทนจากแขวงจำปาสัก แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว, จังหวัดอุดรมีชัย จังหวัดพระวิหาร กัมพูชา และบุคลากรจาก สคร.10 จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการสัมมนารวม 155 คน ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี การสัมมนาวิชาการด้านระบาดวิทยาระดับเขต และเมืองคู่ขนานไทย – […]

1 2 3 13