สคร.10 อบ.จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ตับอักเสบโลก “ตรวจเร็ว รักษาได้ ห่างไกลมะเร็งตับ”

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 นายแพทย์ดนัย  เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ พร้อมนำเจ้าหน้าที่และประชาชนตรวจคัดกรองค้นหาตับอักเสบบีและซี เนื่องในสัปดาห์รณรงค์ตับอักเสบโลก ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึง วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์สาธิตบริการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี  กิจกรรมประกอบไปด้วยการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาไวรัสตับอักเสบบีและซี ให้กับประชาชนฟรี  รวมถึงให้คำปรึกษาวิธีการป้องกันและการรักษา ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจและร่วมตรวจคัดกรองเป็นจำนวนมาก นายแพทย์ดนัย  กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญกับโรคไวรัสตับอักเสบ เนื่องจากการติดเชื้อไวรัสดังกล่าวเป็นสาเหตุสำคัญของโรคตับแข็งและมะเร็งตับ ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับต้นๆ ในคนไทย โดยทั่วไปไวรัสตับอักเสบมี 5 ชนิด ได้แก่ ชนิด เอ บี ซี ดี และอี แต่โรคไวรัสตับอักเสบที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในไทยและประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก ได้แก่ ไวรัสตับอักเสบบีและซี เห็นได้จากผลการสำรวจขององค์การอนามัยโลกที่พบว่ามีประชากรกว่า 325 ล้านคนทั่วโลกติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซี และมีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบดังกล่าวถึง 1.34 ล้านรายต่อปี […]

ผอ.สคร.10 อุบลฯ เตือนระวังโรคจากน้ำท่วม

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี เตือนประชาชนระวังโรคที่เกิดจากน้ำท่วม หลังหลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมจากน้ำโขงเอ่อล้นตลิ่ง แนะประชาชน “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” เพื่อป้องกันโรค วันนี้ 31 กรกฎาคม 2561 นพ.ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี เปิดเผยว่า จากสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ส่งผลให้พื้นที่หลายจังหวัดภาคอีสานประสบปัญหาน้ำท่วมจากน้ำโขงเอ่อล้นตลิ่ง และไหลเอ่อท่วมบ้านเรือน ไร่นาชาวบ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานี และมุกดาหาร ซึ่งได้รับผลกระทบหนัก  ขอให้ประชาชนในพื้นที่เตรียมการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วมที่สำคัญ คือ  โรคน้ำกัดเท้า โรคอุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ โรคฉี่หนู ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่  โรคตาแดง  ไฟดูดไฟช็อต รวมทั้งอันตรายจากสัตว์มีพิษ ขอให้ประชาชนยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” หมั่นดูแลรักษาความสะอาดร่างกาย เครื่องใช้ต่างๆ และหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำท่วมขังโดยเฉพาะกลุ่มเด็กอ่อน เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัวจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษ สำหรับประชาชนที่อาศัยในพื้นที่น้ำท่วม ขอให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศประกาศแจ้งเตือนภัย ปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด จัดเตรียมเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ใช้ในช่วงน้ำท่วม โดยเฉพาะ เครื่องอุปโภคบริโภค […]

ผอ. สคร.10 อุบลฯ เตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินระหว่างประเทศ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 นพ.ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี พร้อมด้วย นพ.สราวุฒิ บุญสุข ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ลงพื้นที่จัดระบบคัดกรองผู้เดินทางไปช่วยเหลืออุทกภัยเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตก ที่ สปป.ลาว ของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศช่องเม็ก พร้อมทั้งประสานการช่วยเหลือระหว่างประเทศกับ ท่านบุนยะเดช ทองสะหวัน หัวหน้าด่านสากลวังเต่า -ช่องเม็ก และท่านขันคำ แก่นบุดดา หัวหน้าแผนกการต่างประเทศ ของ สปป.ลาว

ผอ.สคร.10 อุบลฯ เตือน “ทีมช่วยเหลืออุทกภัยเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตกที่แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว”

ผอ.สคร.10 อุบลฯ เตือน “ทีมช่วยเหลืออุทกภัยเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตกที่แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว” นพ.ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี แจ้งเตือน ทีมช่วยเหลืออุทกภัยเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตกที่แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว ว่า ทีมช่วยเหลือควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์ ผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรปรึกษาแพทย์ และเตรียมยาประจำตัวไปทุกครั้ง และระวังโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้น เช่น ไข้เลือดออก โรคระบบทางเดินหายใจ มาลาเรีย หัดอุจจาระร่วง ฯลฯ ควรปฏิบัติตน ดังนี้ • หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่เข้าไปช่วยเหลือ ที่มีอาการไอหรือจาม • สวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรค • ควรล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ หรือสิ่งแวดล้อมที่ไม่สะอาด • ถ้ามีอาการไข้ ปวดศรีษะ ไอ ผื่น ท้องเสีย (มีอาการรุนแรงที่ส่งกระทบต่อกิจวัตรประจำวันปกติ) ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสคลุกคลีกับบุคคลอื่นเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ ทีมช่วยเหลือควรเตรียมตัวให้พร้อม มีสติ ไม่ประมาท ทุกอย่างก็จะดำเนินไปได้อย่างราบรื่น หลังจากกลับจาก แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว หากมีอาการป่วย คือมีไข้ขึ้นสูง ผื่น ปวดศีรษะ […]

สคร.10 อุบลฯวางแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เขื่อนแตก สปป.ลาว

นพ.ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี พร้อมด้วยทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ ได้บรรยายสรุปการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค กรณีอุทกภัยจากเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตกที่แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว ให้กับอธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย ในการตรวจเยี่ยมที่ สคร.10 อุบลฯ เพื่อเตรียมความพร้อมการสนับสนุนช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ สปป.ลาว วันที่ 27 กรกฎาคม 2561

สคร.10 อุบลฯ ร่วมกับเทศบาลเมืองยโสธร เดินรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

วันนี้ 19 ก.ค.61 ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองยโสธร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี ร่วมกับเทศบาลเมืองยโสธร และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561 เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย กำจัดลูกน้ำยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก และเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองยโสธร โดยมี นายธวัชชัย นิจพาณิชย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร เป็นประธานในพิธี

ฟรี! ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี ที่ สคร.10 อุบลฯ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี (สคร.10) ขอมอบบริการตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี ให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจำนวน 800 ราย ในโครงการสัปดาห์รณรงค์ตับอักเสบโลก ตรวจเร็ว รักษาได้ ห่างไกลมะเร็งตับ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 ณ คลินิกรักปลอดภัย สคร.10 อุบลราชธานี ผู้ที่สนใจเข้ารับบริการ สามารถสอบถามรายละเอียด โทร. 045-245109 ทั้งนี้ ตับเป็นอวัยวะที่สำคัญอันดับต้นๆ ในร่างกายของเรา โดยทำหน้าที่หลายอย่าง เช่น ช่วยฟอกระบบร่างกายให้สะอาด ผลิตพลังงาน ควบคุมสารเคมีและฮอร์โมน นอกจากนั้นยังช่วยป้องกันการติดเชื้อ ดังนั้น ทุกคนจะต้องดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคไวรัสตับอักเสบบี จากข้อมูลมูลนิธิโรคตับ พบว่าโรคนี้เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของเมืองไทย ปัจจุบันมีผู้เป็นพาหะกว่า 3.5 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตประมาณ 2,000 คนต่อปี.

สคร.10 อุบลฯ จัดกิจกรรม 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรม 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 วันนี้ 9 กรกฎาคม 2561 นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยร่วมกับบุคลากร เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ร่วมทำความสะอาด เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทั้งในสำนักงานฯ และบริเวณโดยรอบ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขโดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ให้ลดลง ตลอดจนเสริมสร้างความตะหนักและเฝ้าระวัง ควบคุมโรคไข้เลือดออก ทั้งนี้ การร่วมมือกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทั้งในรอบบ้าน […]

สคร.10 อุบลฯ ซ้อมแผนรับมือกรณีอุบัติเหตุสารเคมีรั่วไหล ด่านช่องเม็ก

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝึกซ้อมแผนภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือและทบทวนแผนเผชิญเหตุการณ์เมื่อเกิดอุบัติเหตุสารเคมีรั่วไหล ที่ด่านช่องทางเข้าออกประเทศช่องเม็ก วันนี้ 2 ก.ค. 61 ณ โรงแรมอารยา รีสอร์ท โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเต็มรูปแบบของด่านช่องทางเข้าออกประเทศช่องเม็กกรณีภัยจากอุบัติเหตุสารเคมีรั่วไหล (Full Functional Exercise) ซึ่งการฝึกซ้อมฯในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในด่านช่องเม็ก ศุลกากร ตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่หน่วยงานช่องทางเข้า-ออกประเทศ สปป.ลาว โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร เทศบาลตำบลช่องเม็ก อบต.ช่องเม็ก เข้าร่วมในการฝึกซ้อม จากรายงานของจุดผ่านแดนถาวรด่านช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี พบว่า มีการขนส่งสารเคมีเป็นสินค้าข้ามแดนในปริมาณที่มาก เมื่อประเมินความเสี่ยงแล้วพบว่า มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะเกิดเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขกรณีอุบัติเหตุสารเคมีรั่วไหล และอาจเกิดเหตุการณ์ลุกลามข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือและทบทวนแผนเผชิญเหตุการณ์เมื่อเกิดอุบัติเหตุสารเคมีรั่วไหลขึ้นในบริเวณด่านพรมแดนเข้าออกระหว่างประเทศ ช่วยให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของด่านช่องเม็กและจากทุกภาคส่วน มีความพร้อมในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและสามารถบูรณาการระงับเหตุได้ทันท่วงทีไม่ให้เกิดลุกลามไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนเป็นการป้องกันความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินและประชาชนผู้มารับบริการ นับว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพร่วมกันของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (IHR 2005)

ผอ.สคร.10 อุบลฯ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ตำบลต้นแบบปลอดลูกน้ำยุงลายปลอดไข้เลือดออก

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๖๑ นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ร่วมกับ นางศิวาภรณ์ เงินรางสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล พร้อมด้วยข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. จิตอาสา นักเรียน พลังมวลชน ฯลฯ รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบัลราชธานี ให้เป็นตำบลต้นแบบปลอดลูกน้ำยุงลายปลอดไข้เลือดออก ของจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก มีพฤติกรรมในการป้องกันไข้เลือดออกที่ถูกต้อง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน การลดแหล่งแพร่โรค โดยเน้นการป้องกันโรค ให้ประชาชนดูแลบ้านเรือนตนเองไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยยึดหลัก “๓ เก็บ ป้องกัน ๓ โรค” กิจกรรมประกอบด้วย การลงนามในป้ายประกาศเจตนารมณ์ป้องกันควบคุมไข้เลือดออก ร่วมกับโรงเรียน รพ.สต.ผู้นำแต่ละชุมชน ขบวนเดินรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกโดย อสม.ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล ครู/นักเรียน รพ.สต.ฯลฯ จัดนิทรรศการให้ความรู้ สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พ่นสารเคมีควบคุมยุงพาหะ การรณรงค์ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนร่วมเก็บขยะ […]

1 2 3 9