ผอ.สคร.10 อุบลฯ เตือนระวังโรคจากน้ำท่วม

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี เตือนประชาชนระวังโรคที่เกิดจากน้ำท่วม หลังหลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมจากน้ำโขงเอ่อล้นตลิ่ง แนะประชาชน “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” เพื่อป้องกันโรค วันนี้ 31 กรกฎาคม 2561 นพ.ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี เปิดเผยว่า จากสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ส่งผลให้พื้นที่หลายจังหวัดภาคอีสานประสบปัญหาน้ำท่วมจากน้ำโขงเอ่อล้นตลิ่ง และไหลเอ่อท่วมบ้านเรือน ไร่นาชาวบ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานี และมุกดาหาร ซึ่งได้รับผลกระทบหนัก  ขอให้ประชาชนในพื้นที่เตรียมการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วมที่สำคัญ คือ  โรคน้ำกัดเท้า โรคอุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ โรคฉี่หนู ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่  โรคตาแดง  ไฟดูดไฟช็อต รวมทั้งอันตรายจากสัตว์มีพิษ ขอให้ประชาชนยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” หมั่นดูแลรักษาความสะอาดร่างกาย เครื่องใช้ต่างๆ และหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำท่วมขังโดยเฉพาะกลุ่มเด็กอ่อน เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัวจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษ สำหรับประชาชนที่อาศัยในพื้นที่น้ำท่วม ขอให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศประกาศแจ้งเตือนภัย ปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด จัดเตรียมเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ใช้ในช่วงน้ำท่วม โดยเฉพาะ เครื่องอุปโภคบริโภค […]

ผอ.สคร.10 อุบลฯ เตือน “ทีมช่วยเหลืออุทกภัยเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตกที่แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว”

ผอ.สคร.10 อุบลฯ เตือน “ทีมช่วยเหลืออุทกภัยเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตกที่แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว” นพ.ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี แจ้งเตือน ทีมช่วยเหลืออุทกภัยเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตกที่แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว ว่า ทีมช่วยเหลือควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์ ผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรปรึกษาแพทย์ และเตรียมยาประจำตัวไปทุกครั้ง และระวังโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้น เช่น ไข้เลือดออก โรคระบบทางเดินหายใจ มาลาเรีย หัดอุจจาระร่วง ฯลฯ ควรปฏิบัติตน ดังนี้ • หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่เข้าไปช่วยเหลือ ที่มีอาการไอหรือจาม • สวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรค • ควรล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ หรือสิ่งแวดล้อมที่ไม่สะอาด • ถ้ามีอาการไข้ ปวดศรีษะ ไอ ผื่น ท้องเสีย (มีอาการรุนแรงที่ส่งกระทบต่อกิจวัตรประจำวันปกติ) ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสคลุกคลีกับบุคคลอื่นเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ ทีมช่วยเหลือควรเตรียมตัวให้พร้อม มีสติ ไม่ประมาท ทุกอย่างก็จะดำเนินไปได้อย่างราบรื่น หลังจากกลับจาก แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว หากมีอาการป่วย คือมีไข้ขึ้นสูง ผื่น ปวดศีรษะ […]

สคร.10 อุบลฯ ซ้อมแผนรับมือกรณีอุบัติเหตุสารเคมีรั่วไหล ด่านช่องเม็ก

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝึกซ้อมแผนภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือและทบทวนแผนเผชิญเหตุการณ์เมื่อเกิดอุบัติเหตุสารเคมีรั่วไหล ที่ด่านช่องทางเข้าออกประเทศช่องเม็ก วันนี้ 2 ก.ค. 61 ณ โรงแรมอารยา รีสอร์ท โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเต็มรูปแบบของด่านช่องทางเข้าออกประเทศช่องเม็กกรณีภัยจากอุบัติเหตุสารเคมีรั่วไหล (Full Functional Exercise) ซึ่งการฝึกซ้อมฯในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในด่านช่องเม็ก ศุลกากร ตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่หน่วยงานช่องทางเข้า-ออกประเทศ สปป.ลาว โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร เทศบาลตำบลช่องเม็ก อบต.ช่องเม็ก เข้าร่วมในการฝึกซ้อม จากรายงานของจุดผ่านแดนถาวรด่านช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี พบว่า มีการขนส่งสารเคมีเป็นสินค้าข้ามแดนในปริมาณที่มาก เมื่อประเมินความเสี่ยงแล้วพบว่า มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะเกิดเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขกรณีอุบัติเหตุสารเคมีรั่วไหล และอาจเกิดเหตุการณ์ลุกลามข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือและทบทวนแผนเผชิญเหตุการณ์เมื่อเกิดอุบัติเหตุสารเคมีรั่วไหลขึ้นในบริเวณด่านพรมแดนเข้าออกระหว่างประเทศ ช่วยให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของด่านช่องเม็กและจากทุกภาคส่วน มีความพร้อมในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและสามารถบูรณาการระงับเหตุได้ทันท่วงทีไม่ให้เกิดลุกลามไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนเป็นการป้องกันความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินและประชาชนผู้มารับบริการ นับว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพร่วมกันของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (IHR 2005)

สคร.10 อุบลฯ รณรงค์ให้ประชาชนกำจัดยุงลายช่วงฤดูฝน โดยใช้มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ลดป่วยตายโรคไข้เลือดออก

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก โดยใช้มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค เน้นกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่ พร้อมส่งเสริมองค์ความรู้ และความตระหนักในการป้องกันตนเองของประชาชน  เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก   วันนี้ (28 มิถุนายน 2561) ณ โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่ พร้อมส่งเสริมองค์ความรู้ และความตระหนักในการป้องกันตนเองของประชาชน ดูแลบ้านเรือนตนเองไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยยึดหลัก “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” กิจกรรมประกอบด้วย ขบวนเดินรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก การสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การพ่นสารเคมีควบคุมยุงพาหะ โดย อสม.ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ โดยมีนายปัญญา  พละศักดิ์ สาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์ กล่าวรายงาน และนายอาวุธ  […]

สคร.10 อุบลฯ รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน 15 มิ.ย.

วันนี้ 15 มิ.ย. 61 นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.10) เปิดรณรงค์โรคไข้เลือดออก ที่อำเภอเมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก มีความรู้ความเข้าใจ และพฤติกรรมในการป้องกันไข้เลือดออกที่ถูกต้อง โดยกิจกรรมประกอบด้วย ขบวนเดินรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก การสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การพ่นสารเคมีควบคุมยุงพาหะ บู๊ทนำเสนอองค์ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก การจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อให้ผู้เข้าชมนิทรรศการรณรงค์ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องและเผยแพร่ต่อได้อย่างถูกต้อง ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่กว่า 1,000 คน นายแพทย์ดนัย กล่าวว่า โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขในประเทศไทย และกลุ่มประเทศอาเซียน แต่ละปีพบผู้ป่วยหลายแสนราย คณะรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนได้ให้ความสำคัญและกำหนดให้ วันที่ 15 มิถุนายนทุกปี เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในประเทศตระหนักในการป้องกันโรคและร่วมกันแก้ปัญหา ลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งสคร.10 อุบลฯ ได้เร่งควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยและเสียชีวิตให้ได้มากที่สุด เน้นมาตรการทำลายยุงไม่ให้เป็นพาหะแพร่เชื้อไปสู่คนอื่น โดยกำจัดลูกน้ำยุงตัวอ่อนและยุงตัวเต็มวัย สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในขณะนี้ ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา […]

สคร.10 อุบลฯ ร่วมกับ หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ

วันนี้ 4 มิถุนายน 2561 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี และคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ สาขาโรคไม่ติดต่อ เขตสุขภาพที่ 10 จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของพื้นที่ ให้ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังบรรลุประสิทธิผล และ เพื่อติดตามประเมินผลดำเนินงาน NCD Clinic plus และคัดเลือกแบบอย่างที่ดี (Best  Practice) รวมทั้งการดำเนินงาน CKD Clinic เพื่อลดโรคไตเรื้อรัง และโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) ในพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกูล  ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธาน และนายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงาน ในครั้งนี้ นายแพทย์ประพนธ์ […]

สคร.10 อุบลฯ เปิด EOC พร้อมรับมือไข้เลือดออก

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (EOC) พร้อมรับมือไข้เลือดออกระบาด วันนี้ 30 พ.ค. 61  นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี (สคร.10) เปิดเผยว่า ภายหลังประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอกับนายแพทย์เจษฎา  โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปีนี้คาดวว่าจะมีการระบาด จึงได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (EOC) ในวันที่ 15 พ.ค. 61 เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูกาลระบาด  และติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิด นายแพทย์ดนัย กล่าวว่า ข้อมูลจากสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค ตั้งแต่ 1 มกราคม – 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก 11,704 ราย เสียชีวิต 16 ราย ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่ มีโรคประจำตัว ได้แก่ ภาวะอ้วน เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด […]

สคร.10 อุบลฯ เตือนเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปากในเด็ก

วันนี้ 21 พฤษภาคม 61 นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี (สคร.10) กล่าวถึงสถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ว่าโรคมือเท้าปาก พบระบาดมากในฤดูฝน เด็กที่ป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก จะเริ่มด้วยอาการมีไข้ต่ำอ่อนเพลีย ต่อมา 1-2 วัน เด็กจะไม่ดื่มนมหรือรับประทานอาหาร เนื่องจากมีตุ่มแดงที่ลิ้น เหงือก และกระพุ้งแก้ม ต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆ และมีตุ่มหรือผื่นบริเวณฝ่ามือ นิ้วมือ ฝ่าเท้า และอาจพบที่ก้นด้วย โรค มือ เท้า ปาก ปกติจะไม่มีอาการรุนแรงอาการจะทุเลาและหายเป็นปกติภายใน 7-10 วัน แต่หากได้รับเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 หรือ อีวี 71 (EV 71) อาจทำให้เสียชีวิตได้ ผู้ปกครองสามารถสังเกตอาการของบุตรหลาน หากพบว่า มีไข้ขึ้นสูง ซึมลง เดินเซ ชัก เกร็ง หายใจหอบเหนื่อย อาเจียนมาก […]

สคร.10 อุบลฯ เตือนประชาชนระวังโรคไข้เลือดออก เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน

วันนี้ 1 พฤษภาคม 61 นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.10)  เปิดเผยว่า จากสภาพอากาศที่แปรปรวนในช่วงนี้ คือมีฝนตกสลับกับมีอากาศร้อน เป็นช่วงอันตรายที่มีโอกาสเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกสูง เพราะเป็นภาวะที่ยุงลายวางไข่ได้เร็วขึ้น และการเติบโตจากไข่ ไปเป็นตัวแก่สั้นลงมาก ทำให้เชื้อแพร่ได้เร็ว  ข้อมูลจากกลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด เขตสุขภาพที่ 10 ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม –  30 เมษายน 2561    พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวม 199 ราย  เสียชีวิต 1  ราย กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุตั้งแต่ 10 – 14  ปี นายแพทย์ดนัย กล่าวต่ออีกว่า เนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ร้อนสลับฝน จึงอาจเกิดน้ำขังตามภาชนะต่าง ๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายได้  จึงขอความร่วมมือประชาชนให้ใช้มาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” […]

สคร.10 อุบลฯ จัดสัมมนาวิชาการด้านระบาดวิทยา เมืองคู่ขนาน (Twin city) ไทย-ลาว,ไทย-กัมพูชา

วันนี้ 19 เม.ย. 61 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์ ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการด้านระบาดวิทยาระดับเขต และเมืองคู่ขนาน (Twin city) ไทย-ลาว,ไทย-กัมพูชา” เพื่อแลกเปลี่ยน พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวังโรค สอบสวน และควบคุมโรค/ภัยสุขภาพ นำเทคนิคด้านวิชาการระบาดวิทยาที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการทำงาน เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างเมืองคู่ขนาน ให้สามารถพัฒนาการดำเนินงานระบาดวิทยาและการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ให้ได้ตามมาตรฐานกฎอนามัยระหว่างประเทศ และพร้อมรับมือกับโรคระบาดและภัยคุกคามสุขภาพต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีนายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้จัดและกล่าวรายงานการประชุม

1 2 3 7