สคร.10 อุบลฯ เตือนระวัง! เจ็บ-ตายจากพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ ช่วงออกพรรษา

นพ.ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี (สคร.10) เปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลออกพรรษาของทุกปี มักจะมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการเล่นประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ จำนวนมาก จากการสำรวจพบเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี มักจะได้รับอันตรายจากการเล่นประทัดมากที่สุด เนื่องจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทำให้มีโอกาสได้รับบาดเจ็บรุนแรงเพราะไม่ทราบถึงความร้ายแรงของแรงอัดประทัดที่นำมาเล่น จึงขอเตือนผู้ปกครองให้ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด มิควรให้เด็กนำประทัดไปดัดแปลงให้มีแรงระเบิดหรือแรงอัดเสียงดัง หรือจุดในภาชนะ ขวดแก้ว และโลหะ เพราะสะเก็ดไฟจากพลุหรือเศษภาชนะที่แตกกระจาย อาจกระเด็นใส่ร่างกาย ทำให้ได้รับบาดเจ็บถึงขั้นพิการและเสียชีวิต และไม่ควรจุดพลุใกล้แนวสายไฟ อาคารบ้านเรือน สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ถังเชื้อเพลิง วัตถุไวไฟหรือบริเวณที่ลมพัดแรงอย่างเด็ดขาด หากจะเล่นให้เลือกซื้อประทัด ดอกไม้ไฟที่มีแรงอัดน้อย พร้อมทั้งระหว่างเล่นต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด ควรจุดในที่โล่งแจ้ง ไม่มีวัสดุติดไฟง่าย เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้  หลังจากจุดพลุ ดอกไม้ไฟแล้ว ห้ามโยนใส่กลุ่มคน ห้ามยื่นหน้าหรืออวัยวะส่วนใดของร่างกายเข้าใกล้พลุ ดอกไม้ไฟ รวมทั้งการเล่นที่ผิดประเภท โดยการดัดแปลงให้มีแรงระเบิดหรือแรงอัดเสียงดัง เช่น ไปจุดในกระป๋อง ท่อพีวีซี ขวดแก้ว ขวดกระเบื้อง ขวดน้ำยาทาเล็บ หรือภาชนะอื่นๆ เพราะนอกจากจะทำให้เกิดแรงอัดอย่างรุนแรง มีเสียงดังผิดปกติแล้วยัง ก่อให้เกิดอันตรายต่อแก้วหูและนัยน์ตา สะเก็ดไฟจากพลุหรือเศษภาชนะที่แตกกระจายกระเด็นใส่ร่างกาย ทำให้ได้รับบาดเจ็บถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิตได้  […]

สคร.10 อุบลฯ ห่วงอากาศเริ่มหนาวเย็น เสี่ยงป่วยไข้หวัดใหญ่ และปอดบวม

นพ.ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี (สคร.10) กล่าวว่า ในช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้ หลายพื้นที่ของภาคอีสานสภาพอากาศเริ่มเย็นลง หากร่างกายปรับตัวไม่ทัน อาจทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม ที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศ ติดต่อได้ง่ายในกลุ่มคนที่อยู่รวมกันหนาแน่น จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังและดูแลสุขภาพตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เด็กเล็กและผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ซึ่งเสี่ยงเจ็บป่วยได้ง่ายกว่ากลุ่มอื่น ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 1 ตุลาคม 2561 พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ 130,448 ราย เสียชีวิต 21 ราย  ส่วนผู้ป่วยโรคปอดบวม 214,283 ราย เสียชีวิต 155 ราย สำหรับสถานการณ์ผู้ป่วยโรคดังกล่าวในเขตสุขภาพที่ 10 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 9 ตุลาคม 2561 พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ 9,343 ราย […]

สคร.10 อุบลฯ เตือนประชาชนระวังป่วยด้วย โรคเมลิออยโดสิส

นายแพทย์ดนัย  เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี  กล่าวถึงสถานการณ์โรคเมลิออยโดสิส ว่าโรคเมลิออยโดสิส สามารถพบได้ในช่วงฤดูฝน โดยผู้ป่วยมักรับเชื้อที่อยู่ในดินและน้ำ จากการสัมผัสดินหรือน้ำเป็นเวลานานหรือผ่านทางบาดแผล จากการดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อนเข้าไป หรือจากการหายใจเอาอากาศที่มีเชื้อปนเปื้อนเข้าไป หลังรับเชื้อประมาณ 1- 21 วัน ผู้ป่วยมักมีอาการไข้เป็นเวลานาน ไม่ทราบสาเหตุ มีเนื้อตาย แผล ฝี หนองที่ปอด ตับ ม้าม แผลอักเสบเรื้อรัง อาจทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด โดยผู้ป่วยจะมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว นายแพทย์ดนัย  กล่าวต่ออีกว่า จากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคเมลิออยโดสิส  ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม –  31 สิงหาคม 2561 ประเทศไทย พบผู้ป่วยแล้ว 1,572 ราย เสียชีวิต 3 ราย ส่วนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 730 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต  ซึ่งโรคนี้จะพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝน  สำหรับวิธีปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันและให้ปลอดภัยจากโรคนี้ คือ การใส่รองเท้าบู๊ทเมื่อจำเป็นต้องเดินลุยหรือย่ำน้ำเป็นเวลานาน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีน้ำท่วม […]

สคร.10 อุบลฯ เตือนประชาชนระวังป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ แนะ 4 วิธี ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด ลดการแพร่ระบาด

สคร.10 อุบลฯ เตือนประชาชนระวังป่วยโรคไข้หวัดใหญ่  แนะ 4 วิธี ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด พร้อมหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด เพื่อลดการแพร่ระบาด วันที่ 21 สิงหาคม 2561 นายแพทย์ดนัย  เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยถึงสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในขณะนี้ พบว่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 (ข้อมูลจากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักระบาดวิทยา) ประเทศไทย มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ สะสมรวม 84,941 ราย เสียชีวิต 12 ราย  สำหรับในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 พบผู้ป่วย 5,778 ราย ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต  แยกตามรายจังหวัด คือจังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วย 4,493 ราย จังหวัดมุกดาหาร 252 ราย จังหวัดยโสธร […]

ผอ.สคร.10 อุบลฯ เตือนระวังโรคจากน้ำท่วม

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี เตือนประชาชนระวังโรคที่เกิดจากน้ำท่วม หลังหลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมจากน้ำโขงเอ่อล้นตลิ่ง แนะประชาชน “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” เพื่อป้องกันโรค วันนี้ 31 กรกฎาคม 2561 นพ.ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี เปิดเผยว่า จากสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ส่งผลให้พื้นที่หลายจังหวัดภาคอีสานประสบปัญหาน้ำท่วมจากน้ำโขงเอ่อล้นตลิ่ง และไหลเอ่อท่วมบ้านเรือน ไร่นาชาวบ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานี และมุกดาหาร ซึ่งได้รับผลกระทบหนัก  ขอให้ประชาชนในพื้นที่เตรียมการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วมที่สำคัญ คือ  โรคน้ำกัดเท้า โรคอุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ โรคฉี่หนู ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่  โรคตาแดง  ไฟดูดไฟช็อต รวมทั้งอันตรายจากสัตว์มีพิษ ขอให้ประชาชนยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” หมั่นดูแลรักษาความสะอาดร่างกาย เครื่องใช้ต่างๆ และหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำท่วมขังโดยเฉพาะกลุ่มเด็กอ่อน เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัวจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษ สำหรับประชาชนที่อาศัยในพื้นที่น้ำท่วม ขอให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศประกาศแจ้งเตือนภัย ปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด จัดเตรียมเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ใช้ในช่วงน้ำท่วม โดยเฉพาะ เครื่องอุปโภคบริโภค […]

ผอ.สคร.10 อุบลฯ เตือน “ทีมช่วยเหลืออุทกภัยเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตกที่แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว”

ผอ.สคร.10 อุบลฯ เตือน “ทีมช่วยเหลืออุทกภัยเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตกที่แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว” นพ.ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี แจ้งเตือน ทีมช่วยเหลืออุทกภัยเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตกที่แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว ว่า ทีมช่วยเหลือควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์ ผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรปรึกษาแพทย์ และเตรียมยาประจำตัวไปทุกครั้ง และระวังโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้น เช่น ไข้เลือดออก โรคระบบทางเดินหายใจ มาลาเรีย หัดอุจจาระร่วง ฯลฯ ควรปฏิบัติตน ดังนี้ • หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่เข้าไปช่วยเหลือ ที่มีอาการไอหรือจาม • สวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรค • ควรล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ หรือสิ่งแวดล้อมที่ไม่สะอาด • ถ้ามีอาการไข้ ปวดศรีษะ ไอ ผื่น ท้องเสีย (มีอาการรุนแรงที่ส่งกระทบต่อกิจวัตรประจำวันปกติ) ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสคลุกคลีกับบุคคลอื่นเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ ทีมช่วยเหลือควรเตรียมตัวให้พร้อม มีสติ ไม่ประมาท ทุกอย่างก็จะดำเนินไปได้อย่างราบรื่น หลังจากกลับจาก แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว หากมีอาการป่วย คือมีไข้ขึ้นสูง ผื่น ปวดศีรษะ […]

สคร.10 อุบลฯ ซ้อมแผนรับมือกรณีอุบัติเหตุสารเคมีรั่วไหล ด่านช่องเม็ก

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝึกซ้อมแผนภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือและทบทวนแผนเผชิญเหตุการณ์เมื่อเกิดอุบัติเหตุสารเคมีรั่วไหล ที่ด่านช่องทางเข้าออกประเทศช่องเม็ก วันนี้ 2 ก.ค. 61 ณ โรงแรมอารยา รีสอร์ท โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเต็มรูปแบบของด่านช่องทางเข้าออกประเทศช่องเม็กกรณีภัยจากอุบัติเหตุสารเคมีรั่วไหล (Full Functional Exercise) ซึ่งการฝึกซ้อมฯในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในด่านช่องเม็ก ศุลกากร ตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่หน่วยงานช่องทางเข้า-ออกประเทศ สปป.ลาว โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร เทศบาลตำบลช่องเม็ก อบต.ช่องเม็ก เข้าร่วมในการฝึกซ้อม จากรายงานของจุดผ่านแดนถาวรด่านช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี พบว่า มีการขนส่งสารเคมีเป็นสินค้าข้ามแดนในปริมาณที่มาก เมื่อประเมินความเสี่ยงแล้วพบว่า มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะเกิดเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขกรณีอุบัติเหตุสารเคมีรั่วไหล และอาจเกิดเหตุการณ์ลุกลามข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือและทบทวนแผนเผชิญเหตุการณ์เมื่อเกิดอุบัติเหตุสารเคมีรั่วไหลขึ้นในบริเวณด่านพรมแดนเข้าออกระหว่างประเทศ ช่วยให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของด่านช่องเม็กและจากทุกภาคส่วน มีความพร้อมในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและสามารถบูรณาการระงับเหตุได้ทันท่วงทีไม่ให้เกิดลุกลามไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนเป็นการป้องกันความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินและประชาชนผู้มารับบริการ นับว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพร่วมกันของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (IHR 2005)

สคร.10 อุบลฯ รณรงค์ให้ประชาชนกำจัดยุงลายช่วงฤดูฝน โดยใช้มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ลดป่วยตายโรคไข้เลือดออก

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก โดยใช้มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค เน้นกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่ พร้อมส่งเสริมองค์ความรู้ และความตระหนักในการป้องกันตนเองของประชาชน  เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก   วันนี้ (28 มิถุนายน 2561) ณ โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่ พร้อมส่งเสริมองค์ความรู้ และความตระหนักในการป้องกันตนเองของประชาชน ดูแลบ้านเรือนตนเองไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยยึดหลัก “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” กิจกรรมประกอบด้วย ขบวนเดินรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก การสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การพ่นสารเคมีควบคุมยุงพาหะ โดย อสม.ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ โดยมีนายปัญญา  พละศักดิ์ สาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์ กล่าวรายงาน และนายอาวุธ  […]

สคร.10 อุบลฯ รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน 15 มิ.ย.

วันนี้ 15 มิ.ย. 61 นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.10) เปิดรณรงค์โรคไข้เลือดออก ที่อำเภอเมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก มีความรู้ความเข้าใจ และพฤติกรรมในการป้องกันไข้เลือดออกที่ถูกต้อง โดยกิจกรรมประกอบด้วย ขบวนเดินรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก การสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การพ่นสารเคมีควบคุมยุงพาหะ บู๊ทนำเสนอองค์ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก การจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อให้ผู้เข้าชมนิทรรศการรณรงค์ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องและเผยแพร่ต่อได้อย่างถูกต้อง ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่กว่า 1,000 คน นายแพทย์ดนัย กล่าวว่า โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขในประเทศไทย และกลุ่มประเทศอาเซียน แต่ละปีพบผู้ป่วยหลายแสนราย คณะรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนได้ให้ความสำคัญและกำหนดให้ วันที่ 15 มิถุนายนทุกปี เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในประเทศตระหนักในการป้องกันโรคและร่วมกันแก้ปัญหา ลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งสคร.10 อุบลฯ ได้เร่งควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยและเสียชีวิตให้ได้มากที่สุด เน้นมาตรการทำลายยุงไม่ให้เป็นพาหะแพร่เชื้อไปสู่คนอื่น โดยกำจัดลูกน้ำยุงตัวอ่อนและยุงตัวเต็มวัย สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในขณะนี้ ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา […]

สคร.10 อุบลฯ ร่วมกับ หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ

วันนี้ 4 มิถุนายน 2561 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี และคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ สาขาโรคไม่ติดต่อ เขตสุขภาพที่ 10 จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของพื้นที่ ให้ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังบรรลุประสิทธิผล และ เพื่อติดตามประเมินผลดำเนินงาน NCD Clinic plus และคัดเลือกแบบอย่างที่ดี (Best  Practice) รวมทั้งการดำเนินงาน CKD Clinic เพื่อลดโรคไตเรื้อรัง และโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) ในพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกูล  ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธาน และนายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงาน ในครั้งนี้ นายแพทย์ประพนธ์ […]

1 2 3 7