สคร.10 อุบลฯ รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

มองรอบทิศ รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์

9 เมษายน 2561 นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี ร่วมเสวนาในรายการมองรอบทิศ สถานีโทรทัศน์ NBT อุบลราชธานี ในประเด็นรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

การป้องกันการระบาดโรคพิษสุนัขบ้า รายการเช้านี้ที่อีสานใต้ NBT UBON

2 เมษายน 2561 นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี ร่วมรายการเช้านี้ที่อีสานใต้ ทางสถานีโทรทัศน์ NBT จ.อุบลราชธานี ในประเด็นการป้องกันการระบาดโรคพิษสุนัขบ้า โดยเน้นมาตรการป้องกันโรคในสัตว์โดยแนะนำให้ประชาชนนำสัตว์เลี้ยงไปรับวัคซีนให้ครบ 100 % และการป้องกันโรคในคน คือ หากถูกสุนัขกัดหรือข่วน ให้ล้างแผลให้สะอาด ทายาเบตาดีน และรีบไปพบแพทย์ เพื่อทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

รายการมองรอบทิศ ตอน สิทธิสุขภาพปราศจากตีตรา

วันนี้ 4 ธ.ค. 60 นพ.ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมบันทึกรายการ มองรอบทิศ ทางสถานีโทรทัศน์ NBT อุบลราชธานี เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2560 ในประเด็น “Right to health” “สิทธิสุขภาพ ปราศจากตีตรา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

ผอ.สคร.10 อุบลฯ ร่วมรายการ มองรอบทิศ สถานีโทรทัศน์ NBT 3 ต.ค. 60

วันที่ 3 ต.ค. 60 นพ.ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี ร่วมรายการมองรอบทิศ ทางสถานีโทรทัศน์ NBT จ.อุบลราชธานี ในประเด็นเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่