อึ้ง! วัยรุ่น อุบลฯ แห่ ตอบปัญหาความรู้การป้องกันโรคเอดส์ ผ่านมือถือ ในงานวันเอดส์โลก

อึ้ง! วัยรุ่น อุบลฯ แห่ ตอบปัญหาความรู้การป้องกันโรคเอดส์ ผ่านมือถือ ในงานวันเอดส์โลก

วันนี้ 1 ธ.ค. 60 นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีและสมาคมฟ้าสีรุ้ง จัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี


สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดบู๊ทให้ความรู้ เล่นเกมส์ตอบปัญหาเพื่อชิงของรางวัล ประเมินสุขภาพออนไลน์ ตอบคำถามความรู้การป้องกันโรคเอดส์ผ่านมือถือ พบว่าวัยรุ่นให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมรณรงค์ด้วยวิธีดาวกระจายแจกถุงยางอนามัย เอกสาร แผ่นพับ ให้ความรู้ สร้างความตระหนักการป้องกันโรคเอดส์ จำนวน 6 จุด โดยรถหน่วยประชาสัมพันธ์ของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

ในระหว่างวันที่ 1-8 ธันวาคมนี้ นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ได้ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านที่ประเมินว่าตนเองมีโอกาสเสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวี เข้ารับบริการให้คําปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ได้ที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ฟรี ในวัน/เวลาราชการ