ผอ.สคร.10 ร่วมรายการมองรอบทิศ ทางสถานีโทรทัศน์ NBT อุบลราชธานี ในประเด็น “Right to health” “สิทธิสุขภาพ ปราศจากตีตรา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

ผอ.สคร.10 ร่วมรายการมองรอบทิศ ทางสถานีโทรทัศน์ NBT อุบลราชธานี ในประเด็น “Right to health” “สิทธิสุขภาพ ปราศจากตีตรา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

วันนี้ 4 ธ.ค. 60 นพ.ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมบันทึกรายการ มองรอบทิศ ทางสถานีโทรทัศน์ NBT อุบลราชธานี เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2560 ในประเด็น “Right to health” “สิทธิสุขภาพ ปราศจากตีตรา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”  พร้อมทั้งมอบกระเช้าผลไม้อวยพรปีใหม่ 2561 แก่ ท่าน ดุสิต สิงห์คีรี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2  นางสายเพชร เภสัชชา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี และ นายสุพชัย หล่าสกุล ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี