รายการมองรอบทิศ ตอน สิทธิสุขภาพปราศจากตีตรา

รายการมองรอบทิศ ตอน สิทธิสุขภาพปราศจากตีตรา

วันนี้ 4 ธ.ค. 60 นพ.ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมบันทึกรายการ มองรอบทิศ ทางสถานีโทรทัศน์ NBT อุบลราชธานี เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2560 ในประเด็น “Right to health” “สิทธิสุขภาพ ปราศจากตีตรา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”