เครือข่ายความปลอดภัยทางถนน สคร 10 อุบลฯ ศึกษาดูงานระบบ CCTV เทศบาลนครรังสิต

เครือข่ายความปลอดภัยทางถนน สคร 10 อุบลฯ ศึกษาดูงานระบบ CCTV เทศบาลนครรังสิต


สคร.10 อบ.นำเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่รับผิดชอบ ศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ หวังพัฒนาระบบ CCTV ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านความปลอดภัย

วันนี้ 15 ธันวาคม 2560 นายแพทย์ดนัย. เจียรกูล ผู้อำนวยการสำรักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้นายวันชัย สีหะวงษ์ หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยง พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และควบคุมโรคเขตเมือง นำทีมเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ประกอบไปด้วยเครือข่ายสาธารณสุข ตำรวจ เทศบาล เดินทางไปศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบที่เทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ที่มีความพร้อมและดำเนินงานกล้อง CCTV ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ผ่านกล้อง CCTV ในระบบ (Situation Room) เพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เดชา กลิ่นกุสุม รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครรังสิต พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับเป็นอย่างดี