สคร.10 อุบลฯ ร่วมกิจกรรมอำเภอน้ำยืนปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

สคร.10 อุบลฯ ร่วมกิจกรรมอำเภอน้ำยืนปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 29 มีนาคม 2561 นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้นายวันชัย สีหะวงษ์ หัวหน้า กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและควบคุมโรคเขตเมือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลยาง ปศุสัตว์อำเภอน้ำยืน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน โรงพยาบาลน้ำยืน อสม.ประชาชน อำเภอน้ำยืนและหน่วยงานภาคีเครือข่าย ดำเนินกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทุกพื้นที่และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการควบคุมประชากรสุนัขและแมวโดยวิธีผ่าตัดทำหมัน นอกจากนี้มีการสื่อสารความเสี่ยงการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า และปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัด ข่วน โดยมีนายรัฐพงศ์ รุ่งธนศักดิ์ ปลัดอาวุโสอำเภอน้ำยืนเป็นประธานในพิธี

ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมฉีดวัคซีน/ทำหมันให้กับสุนัขแมว ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า การสื่อสารความเสี่ยงเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อให้ประชาชนมีพฤติกรรมการป้องกันโรคที่ถูกต้องและลดความตื่นตระหนกของประชาชน ทั้งนี้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี ขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน อสม. และภาคประชาชน ร่วมกันสร้างความตระหนักและความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ ว่าหากถูกสุนัขและแมว กัด ข่วน หรือเลียบริเวณแผล แม้เพียงเล็กน้อยก็อย่าได้ชะล่าใจ รีบล้างแผลด้วยน้ำและสบู่ทันทีหลายๆ ครั้ง ประมาณ 10 นาที หลังล้างแผลใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดนไอโอดีน (เบตาดีน) เพื่อลดการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า จากนั้นรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อพิจารณาการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ถ้ารับการฉีดวัคซีนแล้วให้ไปฉีดวัคซีนให้ครบตามนัดทุกครั้ง หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422