การป้องกันการระบาดโรคพิษสุนัขบ้า รายการเช้านี้ที่อีสานใต้ NBT UBON

การป้องกันการระบาดโรคพิษสุนัขบ้า รายการเช้านี้ที่อีสานใต้ NBT UBON

2 เมษายน 2561 นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี ร่วมรายการเช้านี้ที่อีสานใต้ ทางสถานีโทรทัศน์ NBT จ.อุบลราชธานี ในประเด็นการป้องกันการระบาดโรคพิษสุนัขบ้า โดยเน้นมาตรการป้องกันโรคในสัตว์โดยแนะนำให้ประชาชนนำสัตว์เลี้ยงไปรับวัคซีนให้ครบ 100 % และการป้องกันโรคในคน คือ หากถูกสุนัขกัดหรือข่วน ให้ล้างแผลให้สะอาด ทายาเบตาดีน และรีบไปพบแพทย์ เพื่อทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรค