สคร.10 อุบลฯ ร่วมกับเทศบาลนครอุบล รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

สคร.10 อุบลฯ ร่วมกับเทศบาลนครอุบล รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันนี้ 4 เมษายน 2561 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเทศบาลนครอุบลราชธานี และปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานี รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงอื่นๆ ภายในชุมชนวัดแจ้ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัข รักสุนัขอย่างถูกวิธี โดยมีประชาชนทยอยนำสัตว์เลี้ยง ทั้ง สุนัข แมว มาทำการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง

นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มค. – 2 เม.ย. 2561 มีผู้เสียชีวิต รวม 7 ราย จาก จังหวัดสุรินทร์ ตรัง สงขลา นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ บุรีรัมย์ และพัทลุง ส่วนในเขตสุขภาพที่ 10 ยังไม่มีรายงานผู้ป่วย ซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือของหน่วยงานทั้งปศุสัตว์ หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานสาธารณสุข

ทั้งนี้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี ขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน อสม. และภาคประชาชน ร่วมกันสร้างความตระหนักและความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ตระหนักถึงการป้องกัน โดยเริ่มตั้งแต่การเลี้ยงสุนัข-แมวในจำนวนที่พอเหมาะ คุมกำเนิดด้วยการทำหมัน พาไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี เลี้ยงในบริเวณบ้าน อย่าปล่อยออกไปนอกบ้านโดยไม่ดูแลเพราะหากถูกหมาบ้ากัดก็อาจติดโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงว่าหากถูกสุนัขและแมว กัด ข่วน หรือเลียบริเวณแผล แม้เพียงเล็กน้อยก็อย่าได้ชะล่าใจ รีบล้างแผลด้วยน้ำและสบู่ทันทีหลายๆ ครั้ง ประมาณ 10 นาที หลังล้างแผลใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดนไอโอดีน (เบตาดีน) เพื่อลดการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า จากนั้นรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อพิจารณาการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ถ้ารับการฉีดวัคซีนแล้วให้ไปฉีดวัคซีนให้ครบตามนัดทุกครั้ง หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

 

ศุภวัจน์  ศรีสูงเนิน / ข่าว

                                                                                       วันชัย สีหะวงษ์ตรวจ/อนุมัติ