**เผยแพร่** งบทดลอง สคร.10 อุบลราชธานี ประจำเดือน มีนาคม 2561

**เผยแพร่** งบทดลอง สคร.10 อุบลราชธานี ประจำเดือน มีนาคม 2561

ตามหนังสือที่ สธ 0459/563 ลงวันที่ 5 เมษายน 2561 งบทดลองจากระบบ GFMIS สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน มีนาคม 2561 เปิดดูเอกสาร คลิกที่นี่