มองรอบทิศ รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์

9 เมษายน 2561 นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี ร่วมเสวนาในรายการมองรอบทิศ สถานีโทรทัศน์ NBT อุบลราชธานี ในประเด็นรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์