สคร.10 อุบลฯ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

สคร.10 อุบลฯ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงอื่นๆ ภายในชุมชน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมให้ความรู้แก่ผู้เลี้ยงสุนัข ที่มาข่าว : วีเคเบิลทีวีอุบล ข่าวสารท้องถิ่น