สคร.10 อุบลฯ สัมมนาวิชาการด้านระบาดวิทยา เมืองคู่ขนาน

สคร.10 อุบลฯ สัมมนาวิชาการด้านระบาดวิทยา เมืองคู่ขนาน

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี สัมมนาวิชาการด้านระบาดวิทยาระดับเขต และเมืองคู่ขนาน (Twin city) ไทย-ลาว,ไทย-กัมพูชา” พร้อมรับมือกับโรคระบาดและภัยคุกคามสุขภาพอย่างยั่งยืน ที่มาข่าว : วีเคเบิลทีวีอุบล ข่าวสารท้องถิ่น