เตือนสภาพอากาศร้อนจัดเสี่ยงเกิดโรคลมแดด

เตือนสภาพอากาศร้อนจัดเสี่ยงเกิดโรคลมแดด

 

สภาพอากาศที่ร้อนจัดในหลายจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี หรือ สคร.10 แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคลมแดด หรือ ฮีทสโตรก และเตรียมการช่วยเหลือผู้ป่วยเมื่อมีอาการ หลังพบผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรังเสียชีวิต

ที่มาข่าว : ThaiPBSESAN #ThaiPBS