สคร.10 อุบลฯ สร้างกระแสในการลด ละ เลิกบริโภคปลาดิบ

สคร.10 อุบลฯ สร้างกระแสในการลด ละ เลิกบริโภคปลาดิบ

สคร.10 อุบลฯ ร่วมกับ สสจ.อุบลฯ รณรงค์สร้างกระแสในการ ลด ละ เลิกบริโภคปลาดิบ ณ บ้านธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ที่มาข่าว : เช้านี้ที่อีสานใต้ สถานีโทรทัศน์ NBT อุบลราชธานี