ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวด คลิปวิดีโอรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT DAY) ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร… ขยายเวลากำหนดส่งผลงานภายใน 15 มิ.ย. 61

ขยายเวลากำหนดส่งผลงานภายใน 15 มิ.ย. 61

สคร.10 อุบลฯ จัดประกวดคลิปวิดีโอ เพื่อใช้เป็นสื่อรณรงค์ตรวจเอชไอวี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสื่อรณรงค์ให้กลุ่มประชากรหลากหลายทางเพศ และประชาชนทั่วไป
ตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยความสมัครใจ
ทราบสถานะผลเลือดตามนโยบายตรวจเลือดฟรีปีละ 2 ครั้ง ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์

เงื่อนไขการแข่งขัน
1. ผู้สนใจเข้ารวมประกวด สามารถรวมทีมสูงสุดไม่เกิน 5 คน ต่อ 1 ทีม
2. สามารถส่งได้ทีมละ 1 ผลงาน
3. การประกวดใช้ผลงานใหม่ที่คิดขึ้นเองโดยผู้เข้าแข่งขันเท่านั้นและต้องไม่เคยเผยแพร่มาก่อน
4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
5. คลิปวิดีโอที่ผ่านการคัดเลือกจะถูกโพสที่เฟซบุ๊กเพจ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 – สคร.10 อุบลราชธานี
พร้อมกันในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เพื่อเก็บคะแนนจากยอดการแชร์วิดีโอ ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 มิถุนายน 2561
ซึ่งทีมที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเข้ามากดแชร์ไปยังเฟซบุ๊กของตนเองและเชิญชวนเพื่อนๆ หรือคนรู้จักเข้าไปกดแชร์ต่อได้
โดยติดแฮชแท็กก่อนแชร์ คือ
              #ตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยความสมัครใจ
              #ตรวจเลือดฟรีปีละ2ครั้ง
              #ตรวจเร็วรักษาเร็วยุติเอดส์
              #ตรวจเอชไอวีให้เป็นเรื่องปกติ
6. ผู้ส่งผลงานสามารถตั้งชื่อเรื่องได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับหัวข้อและเนื้อหาการประกวด
7. การตัดสินของกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

เนื้อหาของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
เนื้อหาเกี่ยวกับการเชิญชวนกลุ่มประชากรหลากหลายทางเพศมาตรวจคัดกรองเอชไอวีเพื่อทราบสถานะ
โดยมีแนวคิดและประเด็นนำเสนอ คือ
1) ตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยความสมัครใจ
2) ตรวจเลือดฟรีปีละ 2 ครั้ง
3) ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์
4) ตรวจเอชไอวีให้เป็นเรื่องปกติ
หมายเหตุ ให้มีแนวคิดทั้ง 4 ข้อในคลิปวิดีโอ

รูปแบบการนำเสนอ
รูปแบบการนำเสนอเป็นคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที และสามารถใช้แอพพลิเคชั่น iMovie,
Viva Video หรืออื่นๆ

วิธีการสมัคร
สามารถส่งใบสมัครและไฟล์วิดีโอ ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1. สามารถสมัครและส่งไฟล์วิดีโอ ผ่านช่องทาง online ได้ที่
https://goo.gl/forms/x8p5Ki8CMIYIc7Ii2

2. ส่งใบสมัครและแผ่นซีดีที่บันทึกไฟล์วิดีโอ ได้ที่
คุณชลภัสสรณ์ มืดภา
กลุ่มพัฒนาวิชาการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
267 ถนนพรหมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

เกณฑ์การให้คะแนน
       1. คลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 3 นาที (10 คะแนน)
2. นำเสนอสอดคล้องกับหัวข้อและแนวคิด (20 คะแนน)
– ตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยความสมัครใจ
– ตรวจเลือดฟรีปีละ 2 ครั้ง
– ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์
– ตรวจเอชไอวีให้เป็นเรื่องปกติ
3. ความคิดสร้างสรรค์/แปลกใหม่ (20 คะแนน)
4. จำนวนการแชร์ของคลิปวิดีโอ ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2561 – 22 มิถุนายน 2561
(เฉพาะทีมที่ผ่านการคัดเลือก)
คะแนนอันดับ 1 ได้ 50 คะแนน
คะแนนอันดับ 2 ได้ 45 คะแนน
คะแนนอันดับ 3 ได้ 40 คะแนน
คะแนนอันดับ 4 ได้ 35 คะแนน
คะแนนอันดับ 5 ได้ 30 คะแนน
อันดับที่ 6 ขึ้นไป ได้ 25 คะแนนเท่ากัน

การประกาศผลการประกวด
1. ประกาศผลรอบคัดเลือก วันที่ 16 มิถุนายน 2561
2. ประกาศผลการประกวด วันที่ 28 มิถุนายน 2561
ผ่านทาง เฟซบุ๊กเพจ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 – สคร.10 อุบลราชธานี และทางเว็บไซด์ https://odpc10.ddc.moph.go.th/

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลรองอันดับ 1 ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 2,500 บาท
รางวัลรองอันดับ 2 ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 1,500 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล รางวัลละ 500 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณชลภัสสรณ์ มืดภา เบอร์โทร 045-242226 มือถือ 085-6369861
คุณชญาน์นันท์ คำบุญ มือถือ 097-3414395
https://www.facebook.com/odpc7ubon

<<ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม>>