ผู้ว่าฯยโสธร สั่งตั้งศูนย์สู้โรคพิษสุนัขบ้า หลังพบผู้สงสัยเสียชีวิต 1 ราย

ผู้ว่าฯยโสธร สั่งตั้งศูนย์สู้โรคพิษสุนัขบ้า หลังพบผู้สงสัยเสียชีวิต 1 ราย

นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวถึงสถานการณ์ล่าสุดของการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า พบหัวสัตว์ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้า รวม 54 ตัวอย่าง ที่อำเภอกุดชุม 15 ตัวอย่าง เมือง 23 ตัวอย่าง ไทยเจริญ 4 ตัวอย่าง ป่าติ้ว 5 ตัวอย่าง คำเขื่อนแก้ว 2 ตัวอย่าง ทรายมูล 4 ตัวอย่าง และเลิงนกทา 1 ตัวอย่าง มีผู้เสียชีวิต ด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 1 ราย เป็นเพศหญิง อายุ 67 ปี อาศัยอยู่ที่ หมู่ 6 ตำบลดงเจริญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดนสุนัขตนเองข่วนที่มือ ไม่ไปรับวัคซีน ผลการตรวจเนื้อเยื่อทางห้องปฏิบัติการพบว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร