ครูเตรียมรับมือโรคมือเท้าปากระบาดช่วงเปิดเทอม เด็กป่วยแล้วกว่า 500 คน

ครูเตรียมรับมือโรคมือเท้าปากระบาดช่วงเปิดเทอม เด็กป่วยแล้วกว่า 500 คน

ครูพี่เลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี กำลัง สอนวิธีล้างมืออย่างถูกต้องให้กับเด็ก ที่เข้าเรียนกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนเข้าไปล้างทำความสะอาดมือ ในช่วงเช้าและสายในช่วงที่มาเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปาก ซึ่งมักพบการระบาด เมื่อมีเด็กมาอยู่รวมกันจำนวนมาก ในช่วงของการเปิดภาคเรียนใหม่ และกำลังเข้าสู่ฤดูฝนในแต่ละปี นอกจากนี้ครูพี่เลี้ยง ยังนำอุปกรณ์การสอนและของเล่นที่เด็กต้องหยิบจับสัมผัสมาล้างทำความสะอาด เพื่อฆ่าเชื้อโรคมือเท้าปากไม่ให้สามารถเข้ามาระบาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้ด้วย ขณะที่นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึงสถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ว่า เป็นโรคพบระบาดมากในฤดูฝน เด็กจะมีอาการไข้ต่ำอ่อนเพลีย ต่อมา 1-2 วัน เด็กจะตุ่มแดงที่ลิ้น เหงือก กระพุ้งแก้ม และมีตุ่มหรือผื่นบริเวณฝ่ามือ นิ้วมือ ฝ่าเท้า และอาจพบที่ก้นด้วย ปกติโรค มือ เท้า ปากจะไม่มีอาการรุนแรง อาการจะทุเลา และหายเป็นปกติภายใน 7-10 วัน แต่หากได้รับเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 หรือ อีวี 71 (EV 71) อาจทำให้เสียชีวิตได้ ดังนั้น ผู้ปกครองจึงควรสังเกตอาการของบุตรหลาน หากพบว่า มีไข้ขึ้นสูง ซึมลง เดินเซ ชัก เกร็ง หายใจหอบเหนื่อย อาเจียนมาก มีภาวะขาดน้ำ อัตราการเต้นหัวใจผิดปกติ รีบพาไปพบแพทย์ทันที เพราะเด็กอาจช็อกหมดสติ และมีโอกาสหัวใจวาย ทำให้เสียชีวิตได้ สำหรับวิธีการป้องกัน คือการรักษาความสะอาด กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ รวมทั้งไม่พาเด็กไปสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก อากาศไม่ถ่ายเท ที่มา : ข่าวช่อง 8