ประกาศผลการประกวด คลิปวิดีโอรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT DAY) รอบคัดเลือก

ประกาศผลการประกวด คลิปวิดีโอรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT DAY)

ตามที่สคร.10 อุบลฯ จัดประกวดคลิปวิดีโอ เพื่อใช้เป็นสื่อรณรงค์ตรวจเอชไอวี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสื่อรณรงค์ให้กลุ่มประชากรหลากหลายทางเพศ และประชาชนทั่วไป
ตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยความสมัครใจ
ทราบสถานะผลเลือดตามนโยบายตรวจเลือดฟรีปีละ 2 ครั้ง ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์ และปิดรับสมัครไปในวันที่ 15 มิ.ย. แล้ว นั้น

บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้ทำการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว และมีทีมที่ผ่านการคัดเลือก 5 ทีม ดังนี้

1. ทีมแม่น้ำสองสี ชื่อผลงาน ตรวจเอดส์ไม่รู้ไม่รู้
2. Mu studens ชื่อผลงาน ตรวจเร็ว
3. HIV with you ชื่อผลงาน HIV wth you
4. Avemaria 10 ชื่อผลงาน เอดส์
5. Avemaria 11 ชื่อผลงาน HIV รู้เร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์

โดยทีมที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเข้าไปกดแชร์ที่เฟซบุ๊ก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ไปยังเฟซบุ๊กของตนเองและเชิญชวนเพื่อนๆ หรือคนรู้จักเข้าไปกดแชร์ต่อ โดยติดแฮชแท็กก่อนแชร์ คือ
#ตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยความสมัครใจ
#ตรวจเลือดฟรีปีละ2ครั้ง
#ตรวจเร็วรักษาเร็วยุติเอดส์
#ตรวจเอชไอวีให้เป็นเรื่องปกติ

เพื่อเก็บคะแนนจากยอดการแชร์วิดีโอ ได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 มิถุนายน 2561