สคร.10 อุบลฯ จัดกิจกรรม 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล


สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรม 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561


วันนี้ 9 กรกฎาคม 2561 นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยร่วมกับบุคลากร เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ร่วมทำความสะอาด เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทั้งในสำนักงานฯ และบริเวณโดยรอบ

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขโดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ให้ลดลง ตลอดจนเสริมสร้างความตะหนักและเฝ้าระวัง ควบคุมโรคไข้เลือดออก
ทั้งนี้ การร่วมมือกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทั้งในรอบบ้าน และในชุมชน โดยเน้นให้ประชาชนปฏิบัติตามหลักมาตรการ “3 เก็บ 3 โรค” ดังนี้ 1เก็บบ้าน ให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก 2.เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 3.เก็บน้ำ ปิดให้มิดชิดหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์ไม่ให้ยุงลายวางไข่ ป้องกันโรคจากยุงลาย โดยมาตรการดังกล่าวสามารถป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคปวดข้อยุงลายให้หมดไปจากพื้นที่