ประกาศผลการประกวด คลิปวิดีโอรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT DAY)

ประกาศผลการประกวด คลิปวิดีโอรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT DAY)

ตามที่สคร.10 อุบลฯ จัดประกวดคลิปวิดีโอ เพื่อใช้เป็นสื่อรณรงค์ตรวจเอชไอวี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสื่อรณรงค์ให้กลุ่มประชากรหลากหลายทางเพศ และประชาชนทั่วไป
ตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยความสมัครใจ
ทราบสถานะผลเลือดตามนโยบายตรวจเลือดฟรีปีละ 2 ครั้ง ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์ นั้น

บัดนี้คณะกรรมการได้ทำการตัดสินไปในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี
ซึ่งมีทีมที่ได้รับรางวัลจากการประกวดดังนี้


รางวัลชนะเลิศ

ทีม Mu studens ชื่อผลงาน  ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ทีม HIV with you ชื่อผลงาน HIV wth you

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ทีม Avemaria 10 ชื่อผลงาน เอดส์

รางวัลชมเชย 2 รางวัล
1. ทีมแม่น้ำสองสี ชื่อผลงาน ตรวจเอดส์ไม่รู้ไม่รู้
2. Avemaria 11 ชื่อผลงาน HIV รู้เร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์

 

#ตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยความสมัครใจ
#ตรวจเลือดฟรีปีละ2ครั้ง
#ตรวจเร็วรักษาเร็วยุติเอดส์
#ตรวจเอชไอวีให้เป็นเรื่องปกติ