ผอ. สคร.10 อุบลฯ รณรงค์กำจัดขยะ ภาชนะ ลดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายด้วยจิตอาสา “ทำความดีด้วยหัวใจ”

วันจันทร์ ที่ 1 ต.ค. 2561 นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10 จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สคร.10 อุบลฯทุกคน ร่วมรณรงค์กำจัดขยะ ภาชนะ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย บริเวณอาคารและรอบอาคาร สคร.10 ด้วยจิตอาสา “ทำดีด้วยหัวใจ” เพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุขและประชาชน ตามนโยบาย ลดโลกร้อนลดการใช้พลาสติกในหน่วยงานเสร็จแล้ว นายแพทย์ดนัย เจียรกูล และเจ้าหน้าที่ สคร.10 อุบลฯได้นำปิ่นโตอาหารมารับประทานร่วมกันที่ห้องประชุมพรหมเทพ โดยพร้อมเพรียงกันทุกคน