กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมมอบอุปกรณ์เวชภัณฑ์ต่างๆ และแนะนำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงระมัดระวังโรคและภัยสุขภาพในช่วงน้ำท่วม เช่น กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ กลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ รวมถึงโรคที่มักเกิดตามมากับน้ำท่วม คือโรคไข้ฉี่หนู โรคตาแดง และโรคไข้เลือดออก
วานนี้ (5 กันยายน 2562) ที่อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมนายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 และนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมมอบอุปกรณ์เวชภัณฑ์ต่างๆ และจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ณ จุดพักพิงผู้ประสบภัย และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านกอก โดยมีนายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องใน ผู้นำชุมชน และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน ให้การต้อนรับ


กรมควบคุมโรค มีภารกิจหลักในการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน จึงได้ดำเนินการติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วมอย่างใกล้ชิด โดยจัดทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ตรวจจับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมพร้อมสนับสนุนทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานในพื้นที่ กรณีเกิดการระบาดของโรค และเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาดังกล่าว


นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวอีกว่า สำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วม ขอให้ระมัดระวังโรคและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ 1.กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ คือโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคปอดบวม 2.กลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ คือโรคอาหารเป็นพิษ และโรคอุจจาระร่วง และ 3.กลุ่มโรคที่มักเกิดตามมากับน้ำท่วม คือโรคไข้ฉี่หนู โรคตาแดง และโรคไข้เลือดออก ส่วนภัยสุขภาพที่ต้องระวัง คือสัตว์แมลงมีพิษกัด/ต่อย เช่น งู แมงป่อง ตะขาบ รวมถึงต้องระวังการจมน้ำด้วย ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันควบคุมไม่ให้เกิดโรคติดต่อระบาดในช่วงน้ำลด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422