ผอ.สคร.10 อุบลฯ ลงพื้นที่ชุมชนบ้านกุดระงุม ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เพื่อมอบเวชภัณฑ์และให้คำแนะนำการป้องกันโรค

ผอ.สคร.10 อุบลฯ ลงพื้นที่ชุมชนบ้านกุดระงุม ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เพื่อมอบเวชภัณฑ์และให้คำแนะนำการป้องกันโรค

วันนี้ 16 กันยายน 2562 นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่นำชุดเวชภัณฑ์ ถุงยังชีพ ลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนบ้านกุดระงุม ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยมี นายธานินทร์ ไชยานุกูล สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ และคณะเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อแจกจ่ายให้ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมต่อไป

นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ได้เน้นย้ำให้ผู้ประสบภัยในการป้องกันโรคติดต่อ และการเข้าถึงยา สำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วม ขอให้ระมัดระวังโรคและ ภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ 1.กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ คือโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคปอดบวม 2.กลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ คือโรคอาหารเป็นพิษ และโรคอุจจาระร่วง และ 3.กลุ่มโรคที่มักเกิดตามมากับน้ำท่วม คือโรคไข้ฉี่หนู โรคตาแดง และโรคไข้เลือดออก ส่วนภัยสุขภาพที่ต้องระวัง คือสัตว์แมลงมีพิษกัด/ ต่อย เช่น งู แมงป่อง ตะขาบ รวมถึงต้องระวังการจมน้ำด้วย ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันควบคุมไม่ให้เกิดโรคติดต่อระบาดในช่วงน้ำลด