ผอ.สคร.10 อุบลฯ ลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนสระแก้ว ชุมชนวัดกลาง ชุมชนแก่งสะพือ และโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ ประเมินความเสียงผู้ได้รับผลกระทบแบบเร่งด่วน พร้อมมอบชุดเวชภัณฑณ์ ถุงยังชีพ

ผอ.สคร.10 อุบลฯ ลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนสระแก้ว ชุมชนวัดกลาง ชุมชนแก่งสะพือ และโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจ ประเมินความเสียงผู้ได้รับผลกระทบแบบเร่งด่วน พร้อมมอบชุดเวชภัณฑณ์ ถุงยังชีพ

วันนี้ 17 กันยายน 2562 นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ได้ออกตรวจเยี่ยมให้ ขวัญกำลังใจ ประเมินความเสียงผู้ได้รับผลกระทบแบบเร่งด่วน พร้อมทั้งนำชุดเวชภัณฑณ์ ถุงยังชีพ ลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนสระแก้ว ชุมชนวัดกลาง ชุมชนแก่งสะพือ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร และจุดพักพิงหนองกินเพล อ.วารินชำราบจ.อุบลราชธานี โดยมีนพ.สืบพงศ์ ลีนาราช รักษาการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร นพ.สมชัย โชคพัฒนาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ นายธานินทร์ ไชยานุกูล สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ และคณะเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชนตัวแทนผู้ประสบภัยเป็นตัวแทนรับมอบเพื่อแจกจ่ายให้ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมต่อไป

นายแพทย์ดนัย เจียรกูลและคณะญาติ ยังได้มอบเงินให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพิบูลมังสาหารที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 24 ราย และได้เน้นย้ำให้ ผู้ประสบภัยในการป้องกันโรคติดต่อ และการเข้าถึงยา สำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วม ขอให้ระมัดระวังโรคและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ 1.กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ คือโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคปอดบวม 2.กลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ คือโรคอาหารเป็นพิษ และโรคอุจจาระร่วง และ 3.กลุ่มโรคที่มักเกิดตามมากับน้ำท่วม คือโรคไข้ฉี่หนู โรคตาแดง และโรคไข้เลือดออก ส่วนภัยสุขภาพที่ต้องระวัง คือสัตว์แมลงมีพิษกัด/ต่อย เช่น งู แมงป่อง ตะขาบ รวมถึงต้องระวังการจมน้ำด้วย ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันควบคุม ไม่ให้เกิดโรคติดต่อระบาดในช่วงน้ำลด