**เผยแพร่**งบทดลอง สคร.10 อุบลราชธานี ประจำเดือน กันยายน 2562

**เผยแพร่**งบทดลอง สคร.10 อุบลราชธานี ประจำเดือน กันยายน 2562

ตามหนังสือที่ สธ 0427/608 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562  งบทดลองจากระบบ GFMIS สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี  ประจำเดือน กันยายน 2562

เปิดดูเอกสาร  คลิกที่นี่

20191029_031433