**เผยแพร่** รายละเอียดประกอบรายการบัญชี ของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562

**เผยแพร่** รายละเอียดประกอบรายการบัญชี ของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เผยแพร่รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562

ประกอบด้วยรายการบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลฯ

เปิดดูเอกสาร คลิกที่นี่