หน่วยแพทย์พระราชทาน ที่ จ.อุบลฯ ข่าวในพระราชสำนัก วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

หน่วยแพทย์พระราชทาน ที่ จ.อุบลฯ ข่าวในพระราชสำนัก วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

วันนี้ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์ เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และทีมเจ้าหน้าที่ ได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ที่เสด็จพระราชดําเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดหนองป่าพง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี