ผอ.สคร.10 อุบลฯ คุมเข้ม ด่านช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี ป้องกันโควิด -19

ผอ.สคร.10 อุบลฯ คุมเข้ม ด่านช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี ป้องกันโควิด -19

วันนี้ 3 ธันวาคม 2563 นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่ด่านช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี เพื่อตรวจเยี่ยม กำกับการเพิ่มความเข้มงวดมาตรการแนวปฏิบัติ การป้องกันโรคโควิด 19ในกลุ่มผู้ขับขี่และโดยสารรถบรรทุกขนส่งสินค้า ตามแนวชายแดน ไทย-ลาว พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแกนนำชุมชน ในการเฝ้าตรวจ/เฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ให้มีมาตรการสังเกตและกำกับดูแลบุคคลที่กลับมาจากต่างประเทศหรือพื้นที่เสี่ยงเข้ามาในพื้นที่

รวมถึงการประชาสัมพันธ์ในกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในชุมชนช่องเม็ก ให้ความสำคัญในการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า การล้างมือบ่อยๆ และการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่น เพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 2564