ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการรับย้าย – รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1698

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการรับย้าย – รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1698

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการรับย้าย – รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1698

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่