นคม.ที่ 10.1.3 อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ออกตอบโต้ค้นหาผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรีย

นคม.ที่ 10.1.3 อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ออกตอบโต้ค้นหาผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรีย

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ( CIS มาตรการ 1-3-7 ) นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายชาตรี ราศีบุษย์ หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.1 จังหวัดอุบลราชธานี อนุมัติให้หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.1.3 จังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย ออกปฏิบัติงานตอบโต้โรคไข้มาลาเรีย ตามมาตรการ 1-3-7 ในพื้นที่ หมู่ 4 ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทั้งสอบสวนโรคหาแหล่งแพร่เชื้อ เจาะโลหิตให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 54 ราย ( รอผลการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ ) แจกมุ้งให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ 54 หลัง และมูลนิธิรักษ์ไทยให้สุขศึกษาการป้องกันตัวจากโรคไข้มาลาเรียแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ หมู่ 4 ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ