**เผยแพร่** งบทดลอง สคร.10 อุบลราชธานี ประจำเดือน กันยายน 2564

**เผยแพร่** งบทดลอง สคร.10 อุบลราชธานี ประจำเดือน กันยายน 2564

ตามหนังสือที่ สธ 0427/1567 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 งบทดลองจากระบบ GFMIS สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน กันยายน 2564

เปิดดูเอกสาร งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564  คลิกที่นี่