สคร.10 จ.อุบลฯ มอบอุปกรณ์ป้องกันควบคุมโรค และวัสดุทางการแพทย์ แก่โรงเรียนและศูนย์แยกกักผู้ป่วยโควิด-19 ในชุมชน (Community Isolation : CI) พื้นที่อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

สคร.10 จ.อุบลฯ มอบอุปกรณ์ป้องกันควบคุมโรค และวัสดุทางการแพทย์ แก่โรงเรียนและศูนย์แยกกักผู้ป่วยโควิด-19 ในชุมชน (Community Isolation : CI) พื้นที่อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นพ.ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ดร.เกศรา แสนศิริทวีสุข, นางสาวศิริวรรณ ชุมนุม รองผู้อำนวยการฯ และคณะกรรมการบริหารฯ เจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

มอบอุปกรณ์ป้องกันควบคุมโรค วัสดุทางการแพทย์ รวมถึงสนับสนุนวัสดุการป้องกันตนเองแก่ โรงเรียนและศูนย์แยกกักผู้ป่วยโควิด-19 ในชุมชน (Community Isolation : CI) รวม 2 จุด ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังอ้อ (ยอดสังข์วิทยาคาร) หมู่ที่ 9 บ้านวังอ้อ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน และศูนย์แยกกักตัวชุนชนเขื่องใน บ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19

ประกอบด้วย Alcohol gel GPO, น้ำยาฆ่าเขื้อ, หน้ากากอนามัย และชุดยาป้องกันโรค จำนวนรวมทั้งสิ้น 11 รายการ เพื่อการป้องกันควบคุมโรค และสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในศูนย์ฯ ดังกล่าวให้มีความปลอดภัยในการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคของเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยขณะกักตัวตามระยะเวลา โดยมี ดร.บุญฟ้า ลิ้มวัธนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังอ้อ, นายชูวิทย์ ธานี สาธารณสุขอำเภอเขื่องใน และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมรับมอบอุปกรณ์ในครั้งนี้