ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีผู้ผ่านการกลั่นกรองในตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีผู้ผ่านการกลั่นกรองในตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

ประกาศกรมควบคุมโรค

เรื่อง  รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีผู้ผ่านการกลั่นกรอง

ในตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่