สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ต.เลขที่ 1979 และตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน ต.เลขที่ 3752

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ต.เลขที่ 1979 และตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน ต.เลขที่ 3752

                        สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ต.เลขที่ 1979 และตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน ต.เลขที่ 3752

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่