ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ได้ใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ได้ใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ได้ใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มติมคลิก