สคร.10 อุบลฯ ติดตาม หมอทวีศิลป์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ช่วยเหลือสร้างขวัญกำลังใจผู้ประสบภัยในพื้นที่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

สคร.10 อุบลฯ ติดตาม หมอทวีศิลป์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ช่วยเหลือสร้างขวัญกำลังใจผู้ประสบภัยในพื้นที่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

วันนี้ 21 ต.ค. 2565 เวลา 09.00น. ดร.เกศรา แสนศิริทวีสุข รองฯผอ. และ รก.ผอ.สคร.10 อุบลฯ พร้อมด้วยตัวแทน คณะกรรมการบริหาร ร่วมเดินทางลงพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมร่วมกับ ดร.นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

โดยรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ณ รพ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมผลการปฏิบัติงาน มอบนโยบาย และ รับฟังปัญหา หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ จุดบริการประชาชนบ้านผึ้ง ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมสร้างขวัญให้กำลังใจผู้นำชุมชน อสม. จิตอาสา และประชาชนที่ประสบภัย รวมถึงมอบเวชภัณฑ์ยา วัสดุป้องกันควบคุมโรค และถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าว โดยมี นพ.พิเชษฐ์ จงเจริญ รองนพ.สสจ.ศรีสะเกษ,นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอราษีไศล, นพ.สมชาย ภานุมาสวิวัฒน์ ผอ.รพ.ราษีไศล,นายประดิษฐ์ ไชยสังข์ สสอ.ราษีไศล และคณะเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้