รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2565

รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2565

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2565

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2565 คลิกที่นี่https://odpc10.ddc.moph.go.th/wp-content/uploads/2022/11/20221116_092207.pd