พิธีต้อนรับและแสดงความยินดี กับ พญ.บุศณี มุจรินทร์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผอ.สคร.10 อบ.คนใหม่

พิธีต้อนรับและแสดงความยินดี กับ พญ.บุศณี มุจรินทร์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผอ.สคร.10 อบ.คนใหม่

วันนี้ 21 พ.ย. 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารอำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี ดร.เกศรา แสนศิริทวีสุข และ น.ส.ศิริวรรณ ชุมนุม รองผู้อำนวยการฯ ,คณะกรรมการบริหาร พร้อม เจ้าหน้าที่ สคร.10 อบ.จัดพิธีต้อนรับ พญ.บุศณี มุจรินทร์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผอ.สคร.10 อย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง นพ.สสจ.อำนาจเจริญ,นพ.ณรงค์ จันทร์แก้ว นพ.สสจ.หนองคาย,ดร.มนัสนันท์ ลิมปวิทยากุล และ นพ.ดนัย เจียรกูล อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค, เภสัชกร คัมภีร์ เขตมนตรี รอง นพ.สสจ.อุบลราชธานี, ดร.ฐิติมา โกศัลวิตร รองอธิการบดี ม.ราชธานี,นายสมชัย วรรณสุทธิ์ ปลัดอำเภอทุ่งศรีอุดม,นายสมบัติ มูลศรี สสอ.ทุ่งศรีอุดม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผอ.สคร.10 อบ.ใหม่อย่างเป็นทางการครั้งนี้

ก่อนเข้าร่วมพิธีดังกล่าว พญ.บุศณี มุจรินทร์ ได้เดินทางไปไหว้สักการะศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี และ กราบสักการะ พระเจ้าใหญ่อินทรแปลง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอุบลราชธานี ณ วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่) พระอารามหลวง เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ดาวโหลดภาพเพิ่มเติมได้ที่ >>>http://bit.ly/3Em0KZD