สคร.10 อุบลฯ ร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2565

สคร.10 อุบลฯ ร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2565