สคร.10 อุบลฯ ออกตรวจเตือนและให้ความรู้ร้านค้าและประชาชน ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

สคร.10 อุบลฯ ออกตรวจเตือนและให้ความรู้ร้านค้าและประชาชน ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566