รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2565

รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2565

https://odpc10.ddc.moph.go.th/wp-content/uploads/2023/01/20230109_101159.pdf