สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา กระทรวงมหาดไทย ระหว่างวันที่ 8 – 23 มกราคม 2566 ณ วัดมณีวนาราม (วัดป่าน้อย) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ซึ่งมีบุคลากรในสังกัดสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีอุปสมบท จำนวน 5 ท่าน ดังนี้ 1. นายทวีป นนทการ 2. นายวัชรพันธ์ ตั้งจิตไพศาล 3. นายกัมพล น้ำใจดี 4. นายเกษม วงษ์มาเกษ และ 5. นายศธนา คูณผล

โดยแพทย์หญิงบุศณี มุจรินทร์ ผู้อำนวยการ สคร.10 จ.อุบลฯ, นางสาวศิริวรรณ ชุมนุม รองผู้อำนวยการฯ พร้อมทั้งคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีปลงผมนาคผู้เข้าบรรพชาอุปสมบทในวันที่ 8 มกราคม 2566 และเข้าร่วมพิธีอุปสมบท ในวันที่ 9 มกราคม 2566 ณ วัดมณีวนาราม (วัดป่าน้อย) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี