สคร10 อุบลฯ ร่วมจัดบู๊ธนิทรรศการป้องกันโรคพยาธิฯ ในงาน “ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 12”

สคร10 อุบลฯ ร่วมจัดบู๊ธนิทรรศการป้องกันโรคพยาธิฯ ในงาน “ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 12”