ผอ.สคร.10 อุบลฯ ลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนอุบัติเหตุทางถนน จ.ศรีสะเกษ

ผอ.สคร.10 อุบลฯ ลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนอุบัติเหตุทางถนน จ.ศรีสะเกษ