สถานการณ์ ฝุ่นละออง pm 2.5 ของเขตสุขภาพที่ 10 และจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 4 ก.พ. 66

สถานการณ์ ฝุ่นละออง pm 2.5 ของเขตสุขภาพที่ 10 และจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 4 ก.พ. 66